Saturday, April 6, 2019

MEMBERI TEGURAN DAN CADANGAN, JANGAN PAKSA IA DITERIMA

Dalam media baharu, semua orang boleh memberi teguran dan pandangan mahupun cadangan. Namun, harus dingat supaya tidak menganggap diri lebih baik dari orang yang ditegur itu. Apabila berasa kesal apabila teguran, pandangan dan cadangan itu tidak diterima, itu tanda berasa diri lebih baik. Dikhuatiri terkena dengan penyakit UJUB.

Mana boleh memaksa pandangan dan cadangan itu diterima oleh orang lain walhal ia tidak semestinya betul. Kalau betul pun, tidak semestinya sesuai dilaksanakan. Kalau betul sekalipun, tidak semestinya orang yang ditegur itu salah. Ia mungkin cuma hanya berbeza perspektif sahaja, bukan bercanggah pun.Sekiranya orang yang ditegur itu salah, tetapi dia mungkin orang yang ditegur itu memerlukan masa untuk menerima kesalahannya. Bersabarlah dengannya, jangan harapkan perubahan boleh berlaku dalam sekelip mata. 

Mungkin juga pandangan dan cadangan itu terlalu ideal untuk diterima dan dilaksanakan. Bersarbarlah. Mungkim masa yang mampu mengubahnya. 

Yang penting, kita jangan menghina dan merendahkan mereka. Jangan berasa cukup bagus berbanding orang lain. Ia akan memudahkan syaitan menyelinap masuk dalam hati yang akhirnya menimbulkan sikap yang suka merendahkan orang lain dan menyemai perasan kagum pada diri sendiri. 

Sesungguhnya ujub, takabbur dan besar diri itu adalah perangai syaitan.

Thursday, April 4, 2019

RASULULLAH BERPOLITIK MENGUKUHKAN ISLAM


Politik merupakan sebahagian dari tuntutan Islam kerana Islam tidak cukup sekadar dakwah, tetapi memerlukan kepada kuasa pemerintahan. Oleh sebab itu, Rasulullah melibatkan diri secara langsung dengan politik untuk memastikan Islam tertegak di Mekah dan Madinah. Oleh itu, Islam dan politik berpisah tiada. 

Namun, berpolitik mestilah bertujuan untuk mengukuhkan agama dan bangsa. Bukan dengan menggadaikan agama dan bangsa untuk mendapatkan kuasa politik. Akhirnya, agama Islam semakin  dihina dan orang Islam semakin hilang kuasa. Berpolitik juga mestilah mengukuhkan dakwah dan Islam semakin kuat. Akhirnya, orang bukan Islam tunduk dan hormat dengan Islam. Inilah cara berpolitik yang dianjurkan oleh Rasulullah. 

Oleh sebab itu, Rasulullah tidak menerima tawaran yang diberikan oleh orang Quraysh kepada kuasa, harta dan wanita kerana syarat tawaran itu ialah Rasulullah tidak boleh menyebarkan dakwah. 
Rasulullah mengambil jalan susah dan mencabar. Akhirnya Baginda dan para sahabat diboikot dan diperangi atas keputusan yang diambil ini. 

Kalau ingin berpakat dengan sesiapapun, mestilah menguntungkan Islam. Prinsip penting dalam politik Islam ialah menjaga dan mengukuhkan agama dan bangsa, bukan akhirnya agama dipermainkan dan bangsa ditertawakan. 

Dr. Muhamad Faisal

TIGA PIHAK YG MEMUSUHI ISLAM

Dalam sejarah Islam, TERDAPAT TIGA PIHAK yang menghina dan memusuhi Islam iaitu: Yahudi, musyrikin dan munafiq. Rasulullah bijaksana dalam berdakwah dan berpolitik sehingga baginda dapat menanganinya. 
🔺 *Orang Yahudi* tidak rela melihat Islam berkembang dan berdendam dengan orang Islam. Perasaan iri hati dan dengki bertambah selepas orang Islam menang dalam perang Badar. Bani Qaynuqa’ menghina wanita Islam dan mencetuskan pergaduhan, akhirnya Rasulullah menghalau mereka dari Madinah. Kaab Asyraf membuat puisi-puisi yang menghina dan mengutuk orang Islam sehingga Rasulullah mengarahkan supaya membunuhnya. 
🔺 *Orang musyrikin* Mekah berterusan menabur propaganda bahawa Muhammad adalah orang gila dan tukang sihir. Dakwaan ini ditabur kerana mereka tidak mampu berhadapan mukjizat dengan al-Quran walaupun al-Quran mencabar mereka menciptanya. 
🔺 *Orang munafik* pula menikam belakang orang Islam dan berdendam dengan orang Islam. Mereka memburuk Islam dan menjadi petualang kepada Islam kerana sanggup menggadaikan agama untuk kepentingan peribadi. Mereka memberi taat setia kepada orang Yahudi dan menyokong tindakan Yahudi untuk melemahkan Islam. 
Tiga golongan ini wujud dalam sejarah Islam dan golongan ini wujud dahulu, sekarang dan akan datang. Allah menjelaskan kisah mereka dalam al-Quran sebagai suatu pengajaran untuk kita. Jangan sekali-kali cenderung dengan kumpulan mereka.

TEMA AYAT AL-QURAN DALAM HUBUNGAN MUSLIM DAN ORANG KAFIR

Adakah hubungan antara orang Islam dan orang kafir hanyalah berteraskan kepada konsep berbaik-baik atau rahmatan lil alamin?. Mari kita lihat analisis terhadap keseluruhan ayat al-Quran yg menjelaskan hubungan ini. Terdapat sekurang-kurangnya ENAM tema ayat al-Quran berkaitan hubungan antara orang Islam dengan orang kafir. 
1- Ayat yang berkaitan dengan tema dakwah 
Ayat dalam tema ini memerintahkan orang Islam menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam. Ia berasaskan kepada Islam merupakan agama yang mulia dan terbaik. Dalam berhubungan dengan orang kafir, aspek dakwah jangan sekali-kali diabaikan kerana ia adalah prinsip penting dalam hubungan antara agama. Dakwah ialah menjelaskan kebaikan Islam dan mengajak manusia beriman kepada Allah tanpa paksaan. 
2- Ayat betkaitan dengan tema wala’ iaitu hanya meletakkan kesetiaan yg tertinggi kepada Islam
Ayat-ayat ini menyentuh tentang kewajipan orang Islam tidak menggadaikan prinsip agama apabila berhubung dengan orang kafir. Islam membenarkan meraikan mereka sebagai kawan, rakan dan sahabat tetapi tidak sampai kita meninggalkan solat, puasa atau mengabaikan hukum Islam yang lain.
3- Ayat berkaitan tema jihad perang iaitu mempertahankan diri apabila diserang
Ayat-ayat ini turun dalam konteks peperangan dan sekiranya orang Islam diserang. Jihad menandakan bahawa orang Islam mempunyai maruah diri dan perlu mempertahankan diri apabila diserang. 
4- Ayat berkaitan dengan keadilan kepada semua manusia / rakyat termasuk kepada orang kafir
Keadilan dalam berurusan dengan sesiapa pun merupakan perintah Allah meliputi orang Islam mahupun orang kafir. Mereka adalah rakyat yang perlu diurus dengan cara yang adil dan berhikmah. Haram menzalimi mereka, apatah lagi menindas dan mengambil harta mereka secara paksa. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang menyuruh berlaku adil dan menunaikan amanah. Ia termasuklah kewajipan menyempurnakan janji dan memberikan hak kepada mereka yang berhak. 
5- Ayat berkaitan dengan sikap tegas dengan orang kafir 
Ada ayat yang Allah minta supaya orang Islam bertegas dalam perkara prinsip dan pelaksanaan hukum Islam. Ini selaras dengan prinsip tauhid yang tidak boleh dikompromi dengan yang lain. Berpegang dengan prinsip ini akan menjadikan orang Islam disegani dan dihormati. 
6- Ayat berkaitan dengan “Allah tidak menghalang berbuat baik dengan orang kafir” 
Ada dua ayat yang Allah tidak melarang orang Islam berbuat baik dengan orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Ini bermakna, Allah tidak menyuruh berbuat baik kepada mereka secara khusus, tetapi tidak pula menghalangnya. Ayat ini perlu dilihat dalam konteks hubungan antara individu dan dalam konteks sikap mereka terhadap Islam. Tetapi dalam konteks kenegaraan, kerajaan perlu menyediakan keperluan yang mencukupoi dan kemudahan yang sesuai dan dengan keadilan Islam.
Kesimpulan 
Hubungan antara orang Islam dan orang kafir perlu dilihat secara menyeluruh. Hubungan ini tidak hanya dilihat dari sudut keadilan dan berbuat baik sahaja, tetapi perlu dilihat dari sudut tanggungjawab dakwah, ancaman dan sikap mereka terhadap Islam. 
Dr. Muhamad Faisal