Friday, April 9, 2010

Modern ialah rasional; Bukan bermaksud "maju"

Globalisasi memberikan banyak cabaran kepada Islam berbanding dengan agama lain kerana agama lain hanyalah dalam aspek moral individual sahaja sedangkan Islam merupakan agama yang menyeluruh. Menerusi globalisasi, masyarakat semakin majmuk dan kerencaman masyarakat sukar sekali dielakkan.

Di dalam sesebuah masyarakat yang majmuk, masing-masing kurang berminat atau keberatan untuk menonjolkan kepercayaan atau amalan agama apatah lagi untuk menyatakan agama kamu salah dan agama aku betul. Akhirnya agama menjadi hal yang bersifat peribadi sahaja, bukan lagi bersifat masyarakat.
Puncanya ialah atas kapasiti apa atau menerusi autoriti apa orang lain mesti mengikut kita.
Puncanya ialah atas kapasiti apa atau menerusi autoriti apa untuk kita mesti ikut orang lain.

Masing-masing sudah boleh berfikir sendiri, mana yang betul dan mana yang salah. Justeru, mudah carita, pakat-pakat menyepi diri dari mengetengahkan pandangan agama untuk kehidupan manusia. Untuk mencari panduan kehidupan, sebelahkan dulu agama, kita berbincang dengan akal kita apa yang baik untuk kita.

Oleh kerana, tiada siapa yang betul dan yang salah, maka semuanya betul. Sesuatu keputusan diputuskan dengan angkat tangan, itulah demokrasi.

Atas dasar inilah tertegaknya barat iaitu mengagongkan demokrasi tulen dengan kata lain mempertuhankan akal manusia.

Namun, disebalik pendekatan itu, mereka telah berjaya membangunkan banyak teknologi apabila mereka banyak memanfaatkan akal mereka sehingga mereka menjadi negara maju. Perkataan yang selalu digunakan bagi melambangkan kemajuan ini ialah MODEN.

Betul ke? Tidak.
Moden ialah penggunaan akal dan rasional.

Oleh sebab itu, bila sudah mencapai kemodenan, agama diketepikan.


No comments: