Friday, April 3, 2015

Khutbah Gerhana Bulan

Gerhana Bulan adalah sebahagian dari tanda kebesaran Allah. 


Khutbah: Sila download disini.
Kaifiat Solat gerhana

Selepas takbir, dibaca doa iftitah dan al-Fatihah. 
Selepas selesai al-Fatihah, dibaca surah (mana-mana surah yang mampu). Kemudian ruku’ dan bangkit semula (qiam kedua). 
Di dalam qiam kedua ini dibaca al-Fatihah dan juga surah. Kemudian ruku’ semula (dipanggil ruku’ kedua). Apabila bangkit I’tidal, terus sujud sebanyak dua kali. 

Apabila selesai sahaja dari sujud kedua dan bangkit barulah selesai rakaat yang pertama. Begitulah caranya bagi rakaat yang kedua. 

Saturday, February 21, 2015

4 Ilmu Asas Kepada al-Maqasid Al-Syariyyah

Perbicaraan tentang al-Maqasid al-Syariyyah bermula dari mempelajari empat ilmu asas iaitu: 


1- Ilmu Fiqh iaitu Perbendaharaan hukum hakam Islam meliputi 4 cabang asas iaitu ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Ia akan menjelaskan perincian hukum hakam dalam pelbagai topik yang dikeluarkan dari sumber perundangan Islam. Ulama mengklasifilasikan perbendahraan ini kepada 4 cabang seperti yang terdapat dalam kitab Fiqh. Ilmu ini penting untuk mengetahui hukum hakam dalam semua cabang fiqh dan mendedahkan pendekatan ulama dalam mengeluarkan hukum. 

2- Usul Fiqh iaitu ilmu tentang tatacara mengeluarkan hukum daripada sumbernya. Ia akan menjelaskan konsep hukum dan membincangkan sumber2 perundangan Islam terutamanya sumber dari al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ia membincangkan kaedah2 umum dalam berinteraksi dengan nas yang penting untuk diketahui sebelum mengeluarkan sebarang hukum. 

3- Fiqh al-kitab dan Fiqh al-SunnahIa menjelaskan kepada kita tentang teks nas yang menjadi sumber kepada hukum. Terdapat banyak nas terutamanya dari al-Sunnah yang terdiri dari puluhan ribu hadis yang perlu diketahui sebelum mengeluarkan hukum. Ia mengkaji secara praktikal tentang cara / pendekatan ulama dalam mengeluarkan hukum hakam. Ada isu yang para ulama bersependapat, dan ada pula yang ulama berbeza pandangan sehingga wujudnya mazhab Fiqh. Ilmu ini penting untuk membimbing cara mengeluarkan hukum dan mengelakkan kita mendakwa tiada nas, tetapi di sana terdapat banyak nas yang tidak diketahuinya.

4- Ilmu Qawaid al-Fiqh iaitu kaedah umum yang terbina hasil dari pemerhatian terhadap perbendaharaan Fiqh. Ia akan membincangkan 5 kaedah utama dan kaedah2 cabang yang memudahkan kita untuk mengnalpasti hukum bagi sesuatu masalah. Ia bukan kaedah mengeluarkan hukum, tetapi boleh mengenalpasti hukum dalam seseuatu isu. 

Sebagai pelengkap kepada semua ilmu di atas, maka datanglah Ilmu Al-Maqasid yang mendedahkan rahsia2 perundangan Islam. Untuk merealisasikan Maqasid, perlu kepada pelaksanaan perundangan Islam. Maqasid makan ialah kenyang. Mengikut hukum biasa atau law of nature, tidak boleh kenyang, tanpa makan. Kepada sesiapa yang ingin membicarakan tentang maqasid, elok benar sekiranya mendalami keempat ilmu di atas.

Saturday, February 7, 2015

APA ERTINYA SAYA MEYAKINI AKIDAH ISLAM? (siri 3)

SIKAP SAYA TERHADAP ALIRAN IDEOLOGI SELAIN ISLAM.

1. Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, ia bermakna meletakkan keseluruhan hidup dan mati kita ialah untuk mencari redo Allah, bukan redo manusia.(Doa Iftitah) “Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidup dan matiku; semuanya kerana Allah”. Biarlah kita susah, asalkan Allah redo. Apa gunanya kaya di dunia ini tetapi mati masuk neraka. Parameter inilah yang perlu digunakan untuk mengukur seluruh aktiviti kehidupan seorang Muslim. 


2. Kita menolak semua bentuk ideologi yang hanya meletakkan matlamat kebahagiaan hidup di dunia SAHAJA. 

2.1. Adakah aliran sosialisme mengajak beriman kepada Allah? TIDAK. Mereka memperjuangkan keadilan sosial, malah ada di kalangan mereka mengatakan agama adalah candu masyarakat. 
2.2. Adakah aliran feminisme mengajak beriman kepada Allah? TIDAK. Mereka memperjuangkan hak wanita yang telah ditindas mengikut fikiran mereka. 
2.3. Adakah aliran pluralisme mengajak beriman kepada Allah? TIDAK. Mereka mengajak menerima semua agama kerana semua agama membawa kepada kebenaran. 
2.4. Adakah aliran sekularisme mengajak beriman kepada Allah? TIDAK. Mereka hanya mementingkan perkara yang dilihat dengan mata kasar sahaja. 

3. Ke semua aliran pemikiran itu hanya memperjuangkan kebahagiaan menurut pemikiran mereka tanpa berlandaskan agama dan wahyu. Apa yang baik pada fikiran mereka, itu adalah perkara baik. Sebaliknya, apa yang buruk pada fikiran mereka, itu adalah perkara buruk. Di dalam Islam, apa yang Allah perintahkan kepada kita, itu adalah perkara yang baik, meskipun bertentangan (pada zahirnya) dengan akal manusia. Sebaliknya, apa yang Allah larang, ia adalah perkara tidak baik, meskipun bertentangan (pada zahirnya) dengan akal manusia.

4. Ideologi selain Islam memperjuangkan urusan keduniaan. Dunia atau dalam bahasa arab disebut DUNYA bermaksud “dekat” dan “di sini” yang merujuk kepada kehidupan sebelum mati. Manakala AKHIRAT membawa maksud “akhir” iaitu lambat, jauh, last sekali yang membawa maksud kehidupan selepas mati. 
5. Beriman dengan hari akhirat mengajar orang Islam mempunyai misi selepas mati di akhirat yang mempunyai ukuran dosa dan pahala. Ia bukan sekadar pengakuan tentang kewujudan alam akhirat dan kebangkitan semula (resurrection), tetapi berusaha mencari kebahagiaan pada hari berkenaan (syurga) dan menjauhi segala kecelakaan (neraka). Ke semua panduan di alam itu hanya dapat diperolehi menerusi wahyu. Itulah pentingnya agama di dalam kehidupan. 

6. Terdapat sedikit persamaan dari sudut matlamat antara Islam dengan ideologi yang lain seperti memperjuangkan keadilan. Namun, itu tidak bermakna Islam dan ideologi itu sama kerana itu adalah kebetulan sahaja. Begitu juga, itu tidak bermakna kita boleh menganut ideologi itu berdasarkan persamaan tersebut. Memanglah manusia dan beruk ada persamaan dari sudut makan pisang, tetapi kita tidak boleh mendakwa manusia itu sama je dengan beruk. Perjuangkan keadilan dari acuan Islam, kerana ia akan membawa manusia ke akhirat. 

SEBAGAI MUSLIM MEMPUNYAI MISI KEHIDUPAN SELEPAS MATI DI AKHIRAT. MANA-MANA IDEOLOGI YANG TIDAK MEMBAWA MISI INI DITOLAK. 

Dr. Muhamad Faisal 
UKM

Islam vs socialisme, sila lihat sini http://myfaisalonline.blogspot.com/2014/12/islam-tidak-comply-dengan-sosialisme.html

Monday, February 2, 2015

APA ERTINYA SAYA MEYAKINI AKIDAH ISLAM? (siri 2)

ISLAM AGAMA YANG HEBAT DAN TERBAIK, PERLU DILAKSANAKAN. 

1. Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, ia bermakna bahawa kita meyakini bahawa hanyalah Allah tuhan yang satu dan hanyalah Islam satu-satunya agama dan cara hidup yang betul dan terbaik. Oleh kerana ia merupakan sistem yang terbaik, kita perlu berusaha agar keseluruhan sistem yang terbaik ini dapat dilaksanakan agar semua orang dapat hidup bahagia. Sistem yang terbaik akan menjamin kehidupan yang bahagia.2. Seseorang Islam yang solat, tetapi ia masih lagi menggunakan sistem riba bermakna ia kurang yakin dengan Islam yang menyediakan sistem yang lebih baik. Begitu juga, sekiranya ia masih lagi mengamalkan fesyen yang tidak menutup aurat atau mengamalkan perundangan ala barat. Mereka tidak yakin atau paling tidak, mereka kurang yakin dengan Islam.

3. “Tiada tuhan melainkan Allah” turut bermaksud tiada cara hidup yang terbaik melainkan cara hidup yang disediakan oleh Allah. Kalau masih menerima cara hidup yang lain, di mana letaknya nilai syahadah yang dia ungkapkan itu?

4. Berusaha melaksanakan Islam di dalam kehidupan merupakan usaha yang sukar kerana kita akan mengubah keseluruhan hidup manusia. Itulah nilai yang perlu dibayar oleh mereka yang mengucap dua kalimah syahadah iaitu usaha melaksanakan dakwah iaitu mengajak manusia kepada mengamalkan tuntutan Islam. Oleh kerana payahnya usaha itu, maka Allah datangkan dengan konsep “Jihad” iaitu usaha yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tuntutan Islam dan ketahanan seseorang itu dalam memperjuangkan Islam. Pahala jihad sungguh besar kerana nilai kepayahan yang terdapat di dalam usaha dan perjuangan melaksanakan Islam. Tanpa jihad, Islam rebah.

5. Kalau Islam cara hidup yang terbaik, kenapa ia perlu susah sangat untuk diterima masyarakat dan perlu diperjuangkan begitu sekali. Tidak susah untuk difahami kerana 

5.1. Musuh Islam sentiasa tidak suka dengan Islam kerana apabila Islam dilaksanakan banyak kepentingan mereka akan hancur. Kalau semua orang pakai tudung, fesyen barat sudah tidak laku lagi. Kalau Islam dianggap terbaik, musuh Islam tidak dapat menguasai politik dunia dan ekonomi dunia. 

5.2. Apa yang terbaik ini selalunya bertentangan dengan keinginan dan nafsu manusia. Malahan orang Islam sendiri pun susah mahu terima Islam.

6. APA ERTINYA AQIDAH ISLAM YANG TERBAIK SEKIRANYA IA HANYA BERTEORI DI DALAM BUKU DAN KITAB TANPA DAPAT DILAKSANAKAN DALAM KEHIDUPAN. SIAPA LAGI YANG SEDIA BERUSAHA UNTUK MELAKSANAKAN ISLAM KALAU BUKAN DARI KALANGAN MEREKA YANG MEYAKINI AQIDAH ISLAM.

Saturday, January 31, 2015

APA ERTINYA KITA MEYAKINI AQIDAH ISLAM? (Siri 1)

1- Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, ia bermakna bahawa kita meyakini bahawa hanyalah Allah tuhan yang satu dan hanyalah Islam satu2nya agama yang betul. Inilah prinsip tauhid yang bermaksud "MENSATUKAN" iaitu menganggap ketuhanan hanyalah satu dan kebenaran itu juga adalah satu. 2- Inilah juga perjanjjan yang telah dibuat ketika mana kita berada pada alam roh dahulu. 

3- Atas prinsip inilah kita meyakini bahawa cara hidup yang lain daripada Islam adalah ditolak. Sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan berpegang dengan keyakinan selain dari Islam, mati dalam keadaan kufur. Mereka akan ditempatkan di dalam neraka.

4- Sejarah yang paling buruk dan paling rugi dalam hidup seseorang manusia apabila mati dalam keadaan kufur kerana akhir kesudahan mereka di dalam neraka. Oleh kerana pentingnya point ini, Allah meletakkan nya di dalam rukun iman yg keempat iaitu beriman dengan hari kiamat, iaitu kesudahan nasib manusia.

5- Tugas seorang manusia yang meyakini akidah Islam ialah DAKWAH

5-1- cuba dan berusaha mengajak manusia yg belum lagi memeluk Islam agar menganut Islam. Atau sekurang2 nya dia boleh terima kebenaran Islam. 

5-2- cuba mengajak mereka yang berfahaman dengan cara hidup atau gaya berfikir barat (sosialis, komunis, sekular dll) agar menerima Islam sebagai cara hidup. 

6- Kita mengajak semua manusia agar menerima Islam kerana kita sayangkan mereka semua. Kita meneruskan risalah yang dibawa oleh Rasulullah iaitu mengajak manusia kepada Allah. 

7- LAGI KUAT KEYAKINAN KEPADA AQIDAH ISLAM, LAGI KITA PERLU KUAT BERDAKWAH UNTUK SELAMATKAN MANUSIA. APA  ERTINYA KITA MEYAKINI AQIDAH ISLAM, KALAU KITA TIDAK MEYAKINI ISLAM SEBAGAI AGAMA YG PALING BENAR.

Dr. Muhamad Faisal

Thursday, January 29, 2015

Malaysia Menerima Human Right dan Liberal?: Isu Sebenar Kes Rotan


Isu rotan menjadi isu panas sehari dua ini berikutan cadangan yang dikatakan dari pihak tertentu untuk memperkenalkan undang-undang mengambil tindakan terhadap mereka yang menggunakan rotan terhadap kanak-kanak, termasuk anak mereka sendiri. Hal ini dipercayai berikutan tuntutan United Nations Convention on the Rights of the Child (UNICEF) iaitu sebuah badan di bawah PBB yang menumpukan kepada hak kanak-kanak, yang menggesa Malaysia agar mengikuti ke semua peruntukan (article) di dalam Convension Right of Child (CRC). Walau pun rotan tidak disebut secara khusus di dalam CRC tetapi secara tidak langsung CRC melindungi hak kanak-kanak dari dianiaya termasuklah dari dirotan. Oleh sebab itu, apabila Malaysia digesa untuk memenuhi CRC, rotan merupakan antara isu yang menjadi panas kerana Malaysia khasnya orang Islam terikat dengan ajaran Islam.Pada tahun 1995, Malaysia telah menandatangani CRC walau bagaimanapun tidak semua articles dalam CRC itu Malaysia ikut. Pada tahun 2001, Malaysia memperkenalkan Akta Kanak-kanak 2001 bagi menggantikan 3 akta lain iaitu Juvenile Court Act 1947, the Women and Young Girls protection Act 1973, and the Child Protection Act 1991. Secara khususnya akta yang baru ini diperkenalkan untuk memenuhi tuntutan CRC di bawah the United Nations Convention on the Rights of the Child. Ia telah pun menyebut secara jelas tentang segala bentuk seksual, fizikal, emosi, dan pengabaian dan jelas mengenai pelbagai bentuk penderaan dan apa yang tidak boleh bertolak ansur dalam sistem undang-undang.

Pada 2009, kerajaan memperkenalkan the National Child Policy/National Policy for Children and its Plan of Action on the General Principles of the CRC. Pada tahun yang sama, kerajaan turut memperkenalkan the National Child Protection Policy and the National Plan of Action for Child Protection yang secara khususnya menumpukan kepada meningkatkan kesedaran dan komitment semua pihak kepada penjagaan kanak-kanak. Pada 2010, Malaysia telah memberikan persetujuan terhadap beberapa lagi artikel dalam CRC namun Malaysia masih lagi mengekalkan pendiriannya untuk tidak mengikuti beberapa articles dalam CRC. Beberapa articles itu masih lagi bercanggah dengan undang-undang sivil dan undang-undang Islam di Malaysia. 

Cubaan menerima gesaan agar memenuhi semua tuntutan CRS dilihat sesuatu yang mengancam  agama, budaya dan sistem nilai yang terdapat dalam negara ini. CRC merupakan suatu convenvion yang menyediakan suatu panduan yang terlalu liberal dan sangat demokratik untuk menjaga hak kanak-kanak.

Adakah Malaysia ke arah mengadaptasikan CRC (yang liberal)? Bersediakah kita? 
Secara tidak langsung ia memenuhi tuntutan COMANGO

Sunday, January 25, 2015

Panduan Merotan Anak Menurut Hadis

Perbincangan mengenai memukul anak ini perlu dilakukan menyeluruh, termasuk pendekatan kasih sayang Rasulullah terhadap kanak-kanak termasuklah. Berikut adalah beberapa panduan dari Rasulullah terhadap cara merotan anak. 1. Merotan atau memukul ketika anak berumur 10 tahun

Rasulullah bersabda:
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر

Maksudnya: (Ajar anak kamu solat ketika umurnya 7 tahun, dan (sekiranya mereka enggan) pukul mereka apabila mencecah 10 tahun). (Riwayat Abu Daud)

Ulasan saya: BOLEHKAH MEROTAN SEKIRANYA KURANG DARI 10 TAHUN? Jawapannya BOLEH. Hadis tersebut tidaklah menunjukkan larangan memukul anak kurang dari 10 tahun. Namun, prinsip yang diperkenalkan di dalam hadis ini ialah tentang pendekatan dalam mendidik anak dengan cara kasih sayang seperti memberi pujian, galakan, gesaan, suruhan dan ajakan dengan kata-kata yang lembut perlu menjadi keutamaan pada usia anak sehingga menjelang 10 tahun. Pada tahap ini mereka mungkin tidak faham kenapa sesuatu kewajipan itu diperkenalkan kepada mereka. Maka pendekatan yang lembut yang disertakan dengan penjelasan boleh memahamkan mereka dan membiasakan mereka dengan kewajipan itu. Kebijaksanaan ibu bapa amat diperlukan pada tahap ini kerana mereka pendekatan yang berhemah di samping contoh teladan yang baik dari ibu bapa dan keluarga dapat menarik mereka melaksanakan kewajipan dan mengenali tanggungjawab 

Bagi anak yang berumur 10 tahun ke atas, mereka telah dan boleh mengetahui erti kewajipan dan tanggungjawab serta implikasi sekiranya mereka meninggalkannya. Semua penjelasan dan kefahaman telah diberikan kepada mereka, cuma ketegasan ibu bapa amat diperlukan pada tahap ini agar mereka dapat melaksanakan sesuatu perkara itu secara sendiri, tanpa disuruh-suruh lagi. Sekiranya masih lagi berdegil dan tidak mahu melaksanakannya, kata-kata tidak lagi berguna (berkesan) dan ketegasan dalam bentuk tindakan amat diperlukan. Di situlah fungsi rotan.

Secara tidak langsung, hadis ini membuktikan bahawa rotan memang merupakan salah satu dari cara mendidik di dalam Islam. Menafikan langsung rotan sebagai salah tool dalam pendidikan adalah salah. Namun, tidak semua kesalahan itu perlu dirotan. Mungkin dalam beberapa keadaan, mereka yang melakukan kesalahan itu itu perlu dijamu makan dan diberikan wang kerana kesalahan yang dilakukan itu sebenarnya bukan kerana mereka jahat tetapi untuk mendapatkan perhatian. Mereka kurang kasih sayang.  

 
2. Tidak melebihi 3 kali bagi hukuman rotan biasa, atau 10 kali bagi hukuman qisas. 

Rasulullah bersabda:
لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود

Hadith Abu Hurairah, Sabda Nabi: Tidak boleh merotan melebihi 10 kali melainkan pada hukum hudud (Riwayat al-Bukhari)

Menurut Umar Abdul Aziz: Guru-guru tidak boleh merotan melebihi 3 kali, kerana ianya boleh menimbulkan fobia dan kebimbangan kepada kanak-kanak.

Menurut al-Dohak: Apa-apa sahaja pukulan atau rotan yang melebihi 3 kali, maka ianya adalah qisas. 

Ulasan saya: Rotan bukanlah matlamat, tetapi ialah adalah wasilah bagi mencapai matlamat mendidik anak dengan akhlak yang mulia. Sekiranya ibu bapa masih melihat anak pada usia 7-12 tahun ada potensi menjadi liar (suka melawan, culas dll) sesuatu perlu dilakukan seperti menghantar kem yang panjang, mengubah suasana rumah, berpindah dll yang difikirkan sesuai. Merotan untuk menimbulkan ketakutan kepada anak-anak tetapi sekiranya rotan itu tidak berkesan, pendekatan lain perlu dilakukan. Sekiranya dirotan juga, dikhuatiri anak-anak hanya mendapat sakit (dirotan) tanpa ada sebarang pengajaran.

3. Rotan itu tidaklah terlalu keras, tidak pula terlalu lembut atau basah/lembab, sehinggalah boleh meninggalkan bekas dan kerosakan yang teruk pada kulit. 

Rasulullah bersabda:
عن زيد بن أسلم : أن رجلا أعترف بنفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال : (فوق ذلك) فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال : (بين هذين) فأتي بسوط قد لان وركب به فأمر به فجلد

Diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam katanya, seorang lelaki telah mengaku berzina di zaman Rasulullah SAW maka Rasulullah meminta sebatang tongkat untuk disebat lelaki itu, apabila tongkat yang dikehendaki dikemukakan kepada baginda Rasulullah SAW. didapati tongkat itu pecah-pecah, lalu baginda minta tongkat yang lain, apabila tongkat yang kedua dibawa kepadanya didapati pula tongkat itu daripada dahan kayu yang baru dipotong, Rasulullah SAW menolaknya lagi dan meminta tongkat yang sangat sederhana yang tidak keras, Rasulullah SAW menerimanya dan memerintahkan supaya disebat dengannya. (al-Muwatta’)

Ulasan saya: Rotan bukan untuk menyakitkan anak, tetapi untuk memberi pengajaran dan mendsiplinkan mereka. Kalau lah rotan itu tidak boleh memberikan pengajaran lagi, (mungkin kerana sudah terlalu tegar), maka gunalah pendekatan yang lain yang dirasakan lebih berkesan. Rotan merupakan salah satu tool dan pendekatan sahaja. Tidak boleh kata "rotan bukan merupakan pendekatan di dalam Islam" dan tidak juga boleh kata "kalau tak rotan tak jadi apa". Pokoknya, sejauhmanakah ibu bapa berjaya mendsiplinkan anak. Di sinilah terletaknya kebijaksanaan ibu bapa dalam mendidik anak.

4. Cara merotan menurut Syeikh al-Faqih Shamsuddin al-Anbani:

i. Memukul di tempat yang berbeza, bukannya pada satu tempat di badan manusia sahaja. 
ii. Memanjangkan tempoh rotan pertama dengan yang seterusnya.
iii. Tidak mengangkat tangan sehingga boleh kelihatan ketiaknya. 

5. Tempat dibenarkan memukul: semua anggota badan kecuali kemaluan dan muka (tambahan al-Ahnaf: seluruh kepala)

Kata Ali ketika menjatuhkan hukuman had ke atas peminum arak: Sebatlah seluruh anggota badan tetapi elakkan muka dan alat kemaluan. 

Rasulullah bersabda:
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) رواه أبوداود.

Sabda Nabi: Sekiranya seseorang itu merotan, elakkan wajahnya (Riwayat Abu Daud)

Sebahagian ulama’ salaf mencadangkan agar dirotak di tapak tangan dan kaki. 

 
6. Berhenti seketika sekiranya yang sedang dirotan menyebut nama Allah. 

Rasulullah bersabda:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم (إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم) رواه الترمذي

Daripada Abi Sa’id Al-Khudri, Sabda Nabi: Sekiranya kamu merotan (dengan sebab) akan pekerja kamu, kemudian dia menyebut kalimah Allah, maka tangguhkan dahulu. (Riwayat al-Tirmizi)

Ulasan saya: Membaca bismillah atau menyebut nama Allah KETIKA MEROTAN merupakan pendekatan yang baik kerana ia akan mengingatkan kita bahawa tindakan itu bukan berasaskan kepada emosi semata-mata atau geram/ marah dll. Tetapi tindakan itu diambil untuk mendisiplinkan anak-anak. Merotan biarlah dalam keadaan sedar diri dan faham kenapa rotan merupakan tindakan yang perlu diambil. Bukan sahaja ibu bapa, malahan anak-anak pun kena faham kenapa tindakan perlu diambil kepada mereka. Bukan terus merotan tanpa merasionalkan tindakan itu. 

 
Tulisan hitam: Rujukan/ terjemahan dari http://www.saaid.net/tarbiah/46.htm
Tulisan merah itu adalah ulasan saya. 

myfaisal 
 

Friday, January 16, 2015

Khutbah: Kepentingan berdoa ketika ditimpa musibah

Teks penuh klik sini

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالهُدَى وَدِيْنِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُوْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاإِلهَ إِلا اللهُ وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله جهاده
اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْن. أَمَّا بَعْدُ ، فَيَا عِبَادَ اللهِ ! اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاتمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

Saya berpesan buat diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah s.w.t. dengan beriltizam di atas jalan-Nya (agama-Nya) dan mengelakkan diri dari terpesong dari jalan yang lurus ini.

Allah telah berfirman:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Maksudnya: "(Iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata: 'Innalillahi Wainaailahi Rajiun' (Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali’)" (Al Baqarah: 156)

Sidang Jumaat sekalian,

Pada awal tahun baru masihi 2015, negara kita di Pantai Timur khasnya berhadapan dengan musibah yang sangat besar, yang tidak terjangkau oleh pemikiran kebanyakan daripada kita. Hampir seluruh Jajahan di negeri Kelantan telah ditenggelami banjir yang luar biasa, termasuklah di beberapa daerah di negeri Pahang, Trengganu, Perak dan Perlis. Kawasan kediaman musnah, beberapa tempat ditenggelami air sehingga lebih 30 meter, banyak rumah yang roboh, tidak kurang pula yang musnah dan dihanyutkan air, kenderaan pula banyak yang rosak, banyak binatang ternakan mati, tanaman habis musnah, dan berbagai lagi kerosakan dan kemusnahan yang berlaku. Ia bagaikan mini tsunami yang kita tidak terfikir bagaimana banjir sehebat ini boleh berlaku dalam negara kita. 

Khutbah pada hari ini membincangkan tentang persiapan rohani dalam berhadapan dengan musibah yang besar itu. Adakah kita berhadapan dengan hati yang penuh keimanan dan ketundukan kepada Allah? Atau adakah kita berhadapannya dengan hati yang penuh sangsi dengan sifat keadilan Allah? Mungkin ada lintasan datang dalam benak hati dan bisikan syaitan yang berbisik bahawa Allah telah menzaliminya dan tidak berbuat adil kepadanya.

Thursday, January 1, 2015

Peredaran dan graviti matahari dan bulan menentukan ukuran dan kiraan tahun


Terdapat pandangan popular di kalangan masyarakat Islam bahawa Tahun Masihi adalah tahun Kristian, bukan tahun Islam. Memang benar bahawa ianya dikaitkan dengan kelahiran Nabi Isa atau Jesus, tetapi ia tidak bermakna menjadi legasi khusus kepada Kristian sahaja. Ini kerana, Tahun Masihi adalah kalendar yang berasaskan kepada perjalanan matahari manakala tahun hijrah kalendar berasaskan kepada peredaran bulan.

Kedua-dua bulan dan matahari adalah alam semula jadi yang Allah ciptakan untuk kegunaan semua manusia. Ini dijelaskan di dalam firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5)

Maksudnya: Allah lah yang menjadikan matahari sebagai terang dan bulan sebagai cahaya; dan Allah jugalah menetapkan beberapa …. supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan membuat perkiraan. Allah tidak menjadikan semua itu sia-sia melainkan dengan kebenaran. Allah jugalah memperincikan tanda-tanda untuk kaum yang mengetahui.Jarak perjalanan bumi mengelilingi matahari dalam masa satu tahun ialah sejauh 942juta kmh. Satu tahun bersamaan satu pusingan yang dinamakan dengan orbit. Dalam perjalanan ini, bumi berpusing sebanyak 365 kali bersamaan satu tahun. Sekiranya jarak 942 juta kmh dibahagikan dengan 8760 jam (diambil dari kiraan jumlah 365 hari x 24jam), maka kelajuan purata perjalanan bumi di dalam orbitnya sejauh 107,000 kmh. Sungguh laju dunia ini berjalan mengelilingi matahari. 

Manakala kelajuan putaran bumi pula 1600 kmh. Tetapi yang menghairankan ialah kita tidak pulak pening atau terpelanting dengan putaran bumi yang sangat laju ini.Ini kerana bumi mempunyai daya tarikan graviti yang menarik semua benda hidup dan objek ke pusat bumi dan menjadi berat.

Jarak purata antara bumi ke matahari pula ialah sejauh 150juta kmh. 


Bulan mengelilingi bumi sekali pada setiap 27.322 hari. Namun begitu putarannya bukanlah betul-betul sepadan tetapi dalam bentuk bulatan yang sedikit diregang keluar yang dikenali sebagai orbit elips.
  
Ayat di atas menegaskan bahawa matahari dan bulan merupakan ukuran yang Allah berikan kepada manusia untuk menentukan bilangan tahun dan membuat kiraan. Ketika zaman awal manusia dahulu, manusia menjadikan siang dan malam sebagai ukuran, kemudian cara pengiraan berkembang dari masa ke semasa sehinggalah jam diwujudkan.
  
Justeru, nature bukanlah milik sesuatu bangsa atau kaum, malah ia adalah milik semua manusia sama ada Islam mahupun bukan Islam. Allah telah mengiktiraf perkiraan berasaskan kepada matahari dan bulan seperti mana dalam firmanNya:

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25)
Maksudnya: Mereka tinggal dalam gua selama tiga ratus tahun (iaitu berasaskan tahun matahari) dan mereka menambah lagi sembilan tahun (berasaskan tahun matahari). Surah al-Kahfi.

Tegasnya, tahun Hijri dan Masihi itu adalah milik semua orang dan kedua jenis tahun itu boleh digunakan oleh orang Islam. 

Monday, December 29, 2014

Pendekatan Tauhid kontemporari vs tradisional?

Pada asasnya, tauhid itu sama sahaja iaitu untuk mengesakan Allah dan membuang sifat kufur, syirik, dan nifaq dari dalam diri manusia. Pemisahan antara kontemporari dan tradisional bukan disebabkan perbezaan dalam tauhid itu, tetapi perbezaan dalam pendekatan dalam mengukuhkan keyakinan kepada Allah. Terdapat keperluan untuk membuat pendekatan baru kerana:

1• Ancaman terhadap Islam berbeza antara dahulu dan sekarang. Faktor yang membawa kesesatan orang dahulu berbeza dengan orang sekarang. Contoh: Orang dahulu sesat kerana terkesan dengan ilmu falsafah manakala orang sekarang sesat kerana mencari kehidupan. Ada tak orang sembang di kedai kopi tentang sifat 20? atau tauhid uluhiyyah atau rububiyyah? Mereka sembang tentang sewa rumah, harga barang yang semakin meningkat, nak buat loan rumah, korupsi para pemimpin, ekonomi yang semakin merudum dan sebagainya. Semuanya tentang kehidupan, cuma persoalannya di sini ialah sejauh manakah mereka meletakkan ketuhanan sebagai parameter / ukuran di dalam memilih keselesaan di dalam kehidupan mereka. 

2• Perkara / isu yang boleh mengurangkan keyakinan terhadap Islam semakin kreatif. Dengan adanya TV, internet, pendedahan terhadap kesesatan dan pemesongan cara hidup yang tidak berlandaskan Islam semakin kreatif. Secara tidak langsung manusia mungkin tertipu dengan cara hidup yang Allah tidak suka. 

3• Perkara / isu yang boleh mengurangkan keyakinan terhadap Islam semakin banyak / kerap. Teknologi yang mendasari seluruh kehidupan manusia masa kini boleh menyebabkan gangguan akidah. Daripada 1511 hingga 1950an, Tanah Melayu di bawah kuasa penjajah, kita tidak dengar orang Melayu murtad. Tetapi sejak 1980an ke atas, telah ada orang Melayu murtad dan jumlah mereka semakin ramai. Bagi yang tidak sampai tahap keluar Islam, tahap keyakinan terhadap Islam semakin berkurangan, mereka lebih yakin pada akal mereka sendiri berbanding dengan Islam.  

Masyarakat pada hari ini lebih cenderung untuk mencari kehidupan yang lebih selesa lebih daripada mencari ketuhanan. Kalau zaman dahulu, mereka membincangkan soal ketuhanan iaitu tentang zat tuhan, sifat tuhan dan berpolemik dengan orang bukan Islam malah sesama orang Islam dalam mencari kebenaran tentang hakikat ketuhanan. Kini manusia sebaliknya, tidak lagi membicarakan tentang ketuhanan tetapi membicarakan tentang kehidupan yang lebih selesa iaitu kehidupan moden yang dibantu kuat dengan pencapaian sains dan teknologi. 

Oleh kerana manusia hidup dalam hutan teknologi, di mana mereka bukan sekadar dapat sentuh teknologi dan keselesaan kehidupan atau dapat merasa teknologi dan keselesaan dalam kehidupan, tetapi mereka menikmati semua teknologi dan keselesaan itu. Ya, menikmati semua itu. Tuhan? Tuhan tidak dapat dilihat, dosa pahala pun tidak dapat dilihat. Kalau dibandingkan antara keselesaan yang dapat dinikmati dengan ketuhanan yang tidak dapat dilihat, manakah yang manusia lebih yakin? 


Pendekatan tauhid 20 (aliran Asyairah) dan pembahagian tauhid kepada 3 (aliran salafi), merupakan salah satu pendekatan yang disesuaikan dengan zaman itu. Kita boleh ikut mana pendekatan yang sesuai kerana ubat perlu disesuaikan dengan penyakit. Sebagai contoh; matlamat rukun iman yang pertama ialah untuk menjadikan seseorang itu benar-benar yakin tentang status dirinya dan mengenali siapakah tuhan dan siapakah hamba. Orang yang masih merasakan bahawa dia boleh pakai ikut suka dia, solat ikut suka dia, …… semuanya ikut suka dia, bukan ikut panduan dari Allah, dia ada masalah dalam rukun iman yang pertama. 

Apa yang penting dalam pengajian tauhid ialah matlamat dari setiap rukun iman itu tercapai. 
Penjelasan matlamat setiap rukun iman itu, sila tunggu artikel seterusnya. 

KESIMPULAN
ORANG DAHULU SESAT MENCARI KETUHANAN, ORANG SEKARANG SESAT DALAM MENCARI KEHIDUPAN.
ORANG DAHULU RAGU TENTANG TUHAN, ORANG SEKARANG RAGU ISLAM SEBAGAI PANDUAN YANG AMPUH DALAM KEHIDUPAN.


Tujuan Pembelajaran Ilmu Tauhid ialah untuk
•Meyakini Allah sebagai tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah serta meyakini semua rukun iman yang enam.
•Mengelak daripada syirik, kufur, nifaq aqidah.
•Memandu cara berfikir yang betul dan persepsi terhadap alam dan kehidupan.

Sunday, December 28, 2014

“Ustaz, ini baru rare” - Pemikiran Generasi Y

“Ini baru rare” merupakan frasa yang menggambarkan suatu bentuk pemikiran generasi Y yang berbangga dengan kejanggalan dan keanehan yang mereka lakukan. Ia merupakan ciri masyarakat “post modernism” yang mengkritik perkara yang menjadi amalan kebiasaaan dan mengambil sikap berlainan dengan tradisi. Bagi mereka, kejanggalan dengan masyarakat bukan sesuatu yang perlu dimalukan dan tidak semestinya salah, malah dalam sesetengah keadaan mungkin ia perlu dibanggakan. Oleh sebab itu, slogan “Ustaz, ini baru rareyang terpacul keluar dari mulut mereka ialah kerana mereka tidak hiraukan apa orang kata, yang penting mereka bahagia dan hanyut dengan dunia mereka. 

Keadaan masyarakat masa kini yang bergantung dengan teknologi menyebabkan kehidupan mereka bersandarkan kepada teknologi sepenuhnya. Akhirnya kehidupan mereka bersifat individualistik dan tidak bermasyarakat. Mereka tidak kisah dengan masyarakat sekeliling kerana apa yang mereka mahu, boleh dapat tanpa bergantung dengan masyarakat. Mereka ada duit, ada kerja, ada pangkat dan yang penting mereka ada internet yang membolehkan mereka cakap apa sahaja. Ketika masyarakat susah dahulu, pergantungan masyarakat tinggi, kehadiran ke gotong royong ramai, frasa "apa orang kata" menjadi mantera yang menakutkan masyarakat dari berbeza dengan tradisi.

Keadaan ini turut disemarakkan lagi dengan nature komunikasi dalam dunia Facebook yang menginginkan sebuah kejanggalan untuk mendapat like, komen dan share yang tinggi. Mereka bangga dengan posting yang mereka lakukan biarpun aneh dan janggal kerana yang penting mereka popular dengan like, komen dan share yang banyak. Mereka sengaja mencari aneh seraya berkata “Ustaz, ini baru rare”. Oleh sebab itu, kecenderungan berselfie yang menjadi trend di dalam masyarakat moden kerana gambar itu akan dishare di dalam Facebook untuk memberikan keterujaan kepada orang lain. Jarang sekali, gambar selfie simpan sahaja di dalam external hard disk.
Pada asasnya, pemikiran kejanggalan adalah baik, malah ia boleh menggalakkan sebuah inovasi dan kreativiti yang mungkin sahaja mendatangkan ciptaan dan penemuan baru. Bagi golongan peniaga jubah misalannya, keunikan design jubah yang mereka perkenalkan mungkin pelik tetapi boleh menarik sehingga boleh menghasilkan jualan yang tinggi. Sesungguhnya inovasi dan kreativiti dalam berfikir amat dituntut bagi menghasilkan penemuan baru yang berimpak tinggi. Apa yang menjadi masalah ialah apabila kejanggalan itu melibatkan soal pemikiran yang menganggap mereka benar biarpun menyalahi syariat agama dan menyongsang dengan nilai budaya

Berbekalkan sedikit ilmu yang mereka pelajari di sekolah, malah di universiti, dan berbekalkan sedikit pembacaan yang mereka lakukan, mereka sudah berasa cukup bijak untuk berbeza dengan pandangan yang sudah diterima umum. Mereka mengkritik pandangan umum dan mengemukakan pandangan mereka biarpun berlawanan kerana bagi mereka pandangan minoriti itu tidak semestinya betul. Contohnya mereka mengkritik sistem pendidikan di IPT yang bagi mereka tidak releven, menolak sistem beraja dan kesultanan Melayu yang tidak releven dan mengkritik ahli agama yang bagi mereka perlu berpenampilan sederhana, tidak boleh bermewah-mewah. 

Krtitikan yang diberikan ini atau perbezaan dalam berfikir itu boleh dilihat dari dua sudut:

Pertama: Cara berfikir yang berjiwa kecil, seperti anak-anak kecil, bukan seperti seorang yang berjiwa besar. Berfikir orang berjiwa kecil ialah berfikir seperti kebudak-budakan yang tidak/ belum mengenal erti sebuah tanggungjawab yang didasari oleh semata-mata semangat dan emosi. Mereka bercakap semahunya kerana mereka tidak memegang apa-apa tanggungjawab. Oleh sebab itu, kritikan mudah diberikan sehingga mungkin boleh diwujudkan "lajnah kritik". Ya, sebahagian kritikan itu ada sedikit asasnya kerana memang ada kelemahan dalam mana-mana tempat dan dalam sistem sosial, namun kritikan itu perlu berpijak di bumi yang nyata. Contohnya, kelemahan mungkin timbul dalam sistem pendidikan di IPT, institusi kesultanan dan ahli-ahli agama, namun ia harus diperbaiki, bukan diperangi. Setelah didapati memang tidak boleh dibaiki berdasarkan kajian yang menyeluruh barulah ditolak. 

Kedua: Generasi Y ini merupakan generasi yang tidak/ kurang mahu memberikan komitmen pada satu-satu perkara berteraskan sesebuah ideologi. Contohnya, mereka tidak berapa mahu memberikan komitmen dengan parti politik kerana komitmen itu akan melahirkan suatu tanggungjawab, melainkan apabila mereka mendapat pulangan wang dan harta (projek). Perjuangan yang berteraskan agama dan juga bangsa tidak mendapat tempat dalam pemikiran mereka.  Mereka komited dengan apa yang mereka fikirkan betul dan bercakap mengikut keinginan mulut mereka. 

Apakah graf perceraian yang semakin meningkat dan fenomena lambat berkahwin di kalangan generasi muda hari ini antara lain disebabkan oleh sifat "less responsibility" ? - Boleh dibincangkan nanti. 

Kesimpulan

Pemikiran melalukan sesuatu yang janggal dikenali sebagai "antithesis". Oleh sebab itu, kita tidak hairan mereka boleh berkata “agama adalah candu masyarakat”. Kalau kita faham pola pemikiran mereka, kita mudah untuk mengetahui fenomena yang mungkin wujud pada keluarga yang terdekat, malah mungkin ia juga wujud dalam diri kita sendiri. Tulisan ini adalah pemerhatian awal terhadap fenomena yang wujud pada hari ini. 

Saturday, December 27, 2014

TAZKIRAH RABIULAWWAL - Anda ada kenangan manis dengan Rasulullah?

Adakah anda terkenangkan orang tersayang seperti ibu bapa atau datok yang telah meninggal dunia? Jawapannya - Ya. Mungkin kerana anda mempunyai sebuah kenangan indah malah mungkin juga kenangan pahit bersamanya sehingga memori itu menyebabkan anda sering teringatkan dia, biarpun dia telah meninggalkan dunia. Cerita berkenaan dengannya seringkali dikongsi dengan orang yang rapat dengan anda sebagai tanda ingatan terhadapnya. Mungkin jawapannya Tidak, kerana tiada sebarang kenangan manis atau pahit dengan mereka seperti ibu bapa anda meninggal dunia sewaktu anda masih kecil lagi. Bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah? Adakah kita mempunyai suatu kenangan indah bersamanya sehingga kenangan sentiasa segar di dalam ingatan? Atau mungkin juga kita langsung tidak teringatkan baginda kerana tidak mempunyai sebarang kenangan bersama baginda yang boleh menyentuh hati dan perasaan kita. Bagaimana tidak, sedangkan tahi lalat pada pipi seorang artis lebih kita ingat berbanding dengan kecederaan yang ditimpa oleh Rasulullah ketika peperangan Uhud. Kalaulah begitu, apakah ertinya kita menyambut Maulidur Rasul pada setiap tahun?

Rasulullah merupakan sosok tubuh yang Allah utuskan kepada manusia sebagai model pelaksana Islam yang perlu dicontohi. al-Quran sahaja tidak memadai melainkan ada seorang model yang menunjukkan cara untuk melaksanakan Islam itu sendiri. Terdapat banyak rasul yang diutuskan dan yang perlu diketahui ialah seramai 25 orang. Di dalam menjayakan misi ini, semua para rasul telah menerima pelbagai cabaran dan tentangan bukanlah kerana mereka membawa perkara yang mungkar, tetapi membawa perkara baik dan mulia. 

Macam tak lojik sekiranya ada pihak yang menghalang usaha mengajak orang bercakap benar, beramanah, menyantuni orang tua, menunaikan solat, membayar zakat dan sebagainya. Namun, itulah yang baginda terima sepanjang usaha dakwahnya sehingga peringkat musuh ingin membunuhnya. Kalau baginda mengajak merogol, membunuh, mencuri dan merompak, ada juga lojiknya jika ada orang yang membenci. Tetapi semua perkara yang baginda ajak merupakan perkara baik. Kalau baginda dimusuhi, maknanya, perkara yang baik tidak semua orang suka. 

Sepanjang usaha dakwah baginda mengajak kepada kebaikan ini, pelbagai rintangan dan cabaran yang baginda telah terima. Sejarah riwayat hidup baginda Rasulullah  dipenuhi dengan kisah suka dan duka yang perlu menjadi pengajaran dan panduan kepada orang Islam. Semua memori itu akan terpahat kukuh dalam memori kita apabila kita juga menjalankan usaha dakwah yang merupakan tanggungjawab kita setelah kewafatannya. Di saat kita dimarahi, ditengking, dilambatkan naik pangkat, dibenci dan sebagainya, Rasulullah merupakan sosok tubuh yang kita jadikan idola. Baginda telah menerima cabaran dan tentangan yang jauh lebih hebat lagi daripada kita. Kisah-kisah baginda boleh mengubat keluhan dan keresahan hati kita. 

Intipati sambutan Maulidur Rasul yang disambut pada setiap tahun ialah untuk mengingati perjuangan baginda. Bukan sekadar untuk berselawat, tetapi untuk melihat Islam dilaksanakan di dalam masyarakat dari segenap sudutnya sebagai mana yang ditunjukkan oleh baginda.

Thursday, December 25, 2014

Kenapa kita berdoa? Allah tak tau masalah kita?

1. Adakah Allah tidak tahu bahawa kita ni susah, sakit, miskin, nak periksa, ditimpa musibah?. Kalau Allah tahu dan sememangnya tuhan maha mengetahui, maha mendengar dan maha berkuasa, malah Dia yang memberikan semua itu, APA PERLUNYA LAGI KITA BERDOA? Kalau kita susah, ditimpa musibah dan sebagainya, Allah terus sahaja membantu, tanpa kita perlu berdoa dan mengadu kepadaNya. Apakah sebenarnya tujuan kita berdoa?


2. Realitinya, ramai di kalangan manusia yang hanya bersungguh-sungguh meminta atau berdoa kepada Allah, atau melakukan solat hajat berjemaah bila ada musibah, anak nak periksa, sakit, kena rasuk hantu dan sebagainya. Buat solat hajat perdana lagi. 

3. Sebenarnya, kita berdoa kepada Allah bukan sebab kita miskin, atau sakit, atau susah, atau ketika ditimpa musibah. Tetapi tujuan kita berdoa ialah untuk menunjukkan perhambaan kita kepada Allah. Kalaulah doa itu sebab kita susah, maka orang kaya dan orang sihat tidak lagi perlu untuk berdoa. 

4. Orang yang memperoleh kekayaan, kemenangan, kepandaian, kehebatan pangkat dan sebagainya tetapi sentiasa menadah tangan kepada Allah, itu merupakan tanda bahawa ia memperakui semua itu adalah kurniaan dari Allah. Bukan disebabkan oleh usaha mereka, kepandaian mereka, kehebatan mereka. Allah yang memberikan kurniaan yang tidak terhingga dan manusia hanya mengusahakannya. 

5. Orang kaya, pandai, hebat dan sebagainya, tetapi masih lagi boleh menadah tangan berdoa kepada Allah, itu tanda seseorang itu bersyukur, merendah diri, tidak sombong dan mampu menurunkan egonya. Sebaliknya, sekiranya gagal untuk berdoa, malah jarang sekali berdoa, tanda bahawa hati itu keras, kasar, bongkak, sombong dengan Allah.

6. Justeru, doa yang merupakan intipati kepada ibadat kerana tujuan ibadat ialah untuk melahirkan manusia yang sentiasa menaruh harap kepada Allah dan sentiasa mempunyai sifat tawakkal serta merendah diri dengan Allah. Inilah juga intipati dari pengertian “solat” pada sudut bahasa iaitu “doa”. Malah semua ibadat mengandungi doa. Dalam solat, puasa, zakat dan haji semuanya ada doa. 
الدعاء مخ العبادة
Maksdunya: Doa adalah otak kepada ibadat

7. Realitinya, tidak semua apa yang kita inginkan dan mohon dari Allah itu dapat semuanya. Kalaulah semua yang manusia nak itu dapat, maka tiada orang miskin, tiada orang bodoh, tiada orang buruk, tiada orang susah. Tetapi kita dituntut untuk berdoa dan tidak boleh untuk merungut kerana apa yang kita minta itu, sekiranya ikhlas, Allah akan makbulkan di akhirat nanti. Tetapi, kalau merungut, tidak akan dapat peroleh apa-apa di akhirat nanti.

Apa yang perlu kita mohon?

8. Kita memohon supaya Allah berikan kepada kita keampunan dan hidayah yang berterusan kepada kita. Walau apa pun posisi kita dan kedudukan kita di dalam masyarakat, tetapi biarlah kita berada di bawah bimbingan Allah swt.


Kenapa dalam berdoa kita perlu memuji Allah dan menyebut kebesaran Allah?

9. Bila kita puji Allah dengan pujian yang melangit, nak tunjuk bahawa kita ni sangat kerdil. Justeru, lagi puji Allah dalam doa, lagilah baik doa itu. 


10. Kandungan doa dari Rasulullah simple sahaja. Tidak sangat berbelit. Bukan lafaz itu yang sangat signifikan, tetapi pergantungan harap kepada Allah itulah yang sangat signifikan.

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِد وَالْكُرَب فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاء فِى الرَّخَاء

Maksudnya : “Barangsiapa yang ingin Allah menerima doanya pada masa kesusahan dan malapetaka hendaklah sentiasa berdoa semasa senang dan keadaan gembira.” ( Riwayat at-Tirmizi )

Dan lagi sabda Rasulullah s.a.w :


مَا مِنْ مُسْلِمْ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِلّهِ تَعَالَى فِى مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَهَا لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ (مسند الإمام أحمد)

Maksudnya : “Apabila sahaja seseorang Muslim mendingakkan kepalanya untuk meminta sesuatu, Allah pasti akan menganugerahkan kepadanya perkara tertentu. Samada ia dianugerahkan perkara itu secara segera atau disimpankan baginya di dalam dunia atau di alam akhirat kemudian.”

Wallahu a'lam.