Friday, December 19, 2014

Jihad Bermakna Perjuangan (posting yang orang malas baca)

Pengenalan 

Jihad merupakan perkara yang seringkali di salah ertikan sama ada secara sengaja atau tidak. Tulisan ini menjelaskan bahawa jihad membawa maksud perjuangan untuk menegakkan agama Allah menerusi cara-cara yang dibenarkan termasuk peperangan. Jihad perlu dilakukan menerusi etika yang tersendiri dan mempunyai keutamaannya. Walau bagaimanapun intipati kepada jihad itu ialah berusaha untuk menegakkan Islam sebagai cara hidup kerana orang Islam yakin bahawa Islam merupakan agama dan cara hidup yang terbaik. Oleh sebab itu, mereka berusaha untuk membuktikannya hasil daripada kefahaman mereka tentang akidah Islam yang berpaksikan kepada tauhid. Tauhid bermaksud esa iaitu satu dengan maksud hanya sanya Islam diterima sebagai cara hidup yang sempurna manakala yang lain itu ditolak. Hasil daripada kasihannya kepada keseluruhan manusia, mesej Islam perlu disampaikan kepada semua manusia yang dinamakan dengan dakwah. 

Membawa mesej dakwah iaitu mengajak manusia kepada kebaikan merupakan usaha yang murni tetapi tidak semua manusia menyukainya. Malah diri kita sendiri pun kadang-kadang / atau kerap juga enggan / malas untuk mengikuti perintah agama kerana usaha yang baik biasanya tidak digemari oleh nafsu dan ditambah pula dengan bisikan daripada syaitan. Oleh sebab itu, Islam memperkenalkan konsep jihad agar orang Islam terus komited memperjuangkan Islam meskipun ramai yang tidak suka dan dibenci. Tulisan ini akan menjelaskan tentang konsep jihad dari sudut bahasa dan istilah. 



Jihad dari sudut bahasa 

Menurut ahli bahasa arab, Perkataan Jihad diambil daripada perkataan جَهد yang membawa maksud kesusahan dan جُهد yang membawa maksud keupayaan. Ia membawa maksud menggemblengkan segala tenaga, usaha dan kekuatan sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan dalam melakukan sesuatu perkara yang tidak lepas daripada kesusahan dan kepayahan, tekanan dan keletihan. Untuk melaksanakannya memerlukan kepada usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh yang dinamakan dengan perjuangan, perlawanan, dan peperangan. Pengertian jihad dari sudut bahasa membawa pengertian yang sungguh luas kerana ia merangkumi segala usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh sama ada pada jalan kebaikan atau sebaliknya. Dari sudut bahasa ini, ia merangkumi orang Islam yang berjuang untuk agama Allah yang dinamakan dengan (al-Jihad fi Sabilillah) dan orang kafir yang  berjihad dan berjuang untuk menghancurkan Islam yang dinamakan dengan (al-Jihad fi Sabil al-Syaitan). 

Jihad menurut Syara’ 

Terdapat banyak ayat al-Quran yang membawa makna yang serupa antara Jihad dengan perang. Contohnya ayat di bawah 

وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ  . 

Maksudnya : Apabila diturunkan surah yang menyuruh beriman dengan Allah dan berjihad bersama RasulNya, orang yang oportunis mula memberi pelbagai alasan. Surah al-Taubah : 86. 

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى .

Maksudnya : Perumpamaan orang yang berjuang pada jalan Allah ialah seperti pahala orang yang berpuasa, bangun malam dan menghalusi ayat-ayat Allah; dia berterusan melakukan amalan yang yang demikian sehinggalah mujahid itu pulang dari medan perang. Muttafaq Alayh.

Perintah jihad yang dimaksudkan di dalam ayat dan hadis di atas ialah arahan peperangan. Oleh sebab itu, sungguhpun pada bahasa ia membawa maksud kesusahan dan kepayahan, tetapi Syara’ telah pun mengubah maknanya daripada makna kepayahan dan keupayaan kepada makna peperangan kerana dalam melaksanakan peperangan, memang usaha yang gigih diperlukan dan memang ia merupakan suatu yang susah. Begitu juga dengan solat yang pada asasnya ia bermakna doa tetapi syara’ telah pun mengubahnya kepada makna sembahyang kerana di dalam solat juga ada mengandungi makna doa. Para ulama Fiqh, Hadis, Tafsir, Sirah dan sebagainya apabila menyebut dalam kitab mereka perkataan al-”Jihad”, ke semuanya membawa maksud peperangan pada jalan Allah. 

Walau bagaimanapun, menghadkan makna jihad kepada makna peperangan sahaja akan menyebabkan skop jihad menjadi sempit sedangkan kefarduan jihad berkekalan hingga hari kiamat dan pelaksanaan jihad sahaja hanya akan dirasai oleh kepada mereka yang memiliki suasana peperangan mengangkat senjata sahaja. Adakah kefarduan Jihad sudah tiada apabila tiada lagi peperangan? Oleh sebab itu, apabila peperangan tidak dapat dilaksanakan maka perkataan jihad akan beralih kepada makna yang kedua iaitu segala usaha dan gemblengan tenaga yang bersungguh-sungguh semata-mata demi memartabatkan Islam. Ini kita dapat jelas daripada beberapa ayat al-Quran yang membawa kadangkala menggunakan perkataan jihad dan kadangkala qital yang membawa maksud peperangan. 

Contohnya ialah : 
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
Maksudnya : Berperanglah pada jalan Allah mereka-mereka yang memerangi kamu. Surah al-Taubah: 192.

الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
Maksudnya : Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Surah al-Taubah: 189.

Ketika Allah inginkan perintah peperangan, perkataan qital (قَاتِلُوا) digunakan. Ketika perintah perjuangan secara umum sama ada secara peperangan atau bukan peperangan tetapi dengan syarat ingin memartabatkan Islam, perkataan Jihad (َجَاهَدُوا) telah digunakan. Menurut Usul Fiqh, sesuatu perkataan itu hendaklah digunakan mengikut maknanya yang asal iaitu (الحقيقة). Apabila makna yang asal ini tidak dapat digunakan, maka ia berpindah kepada (المجاز). Kedua-dua jenis ini wujud dalam semua bahasa termasuk bahasa Melayu. 



Tuesday, December 16, 2014

Kenapa Hudud (buat masa ini) Untuk Orang Islam Sahaja ?

Pendahuluan 

Apabila Kerajaan Kelantan ingin mengemukakan deraf Enakmen Undang-undang Hudud yang hanya dikenakan untuk orang Islam sahaja, terdapat suara yang menyatakan bahawa deraf ini adalah zalim kerana sepatutnya sesuatu undang-undang itu perlu diaplikasikan untuk semua rakyat, bukan hanya untuk orang Islam sahaja. Ini adalah argument (baca: alasan atau dalih) yang selalu dikemukakan bagi meragukan keabsahan deraf itu dari sudut realiti pelaksanaannya di Malaysia. Alasan dan dalih ini kalau terus menerus digunakan, akhirnya pelaksanaan Hudud di Malaysia hanya tinggal impian sahaja kerana realiti pelaksanaannya perlu dilakukan secara berperingkat. 

Penjelasan 

Secara umumnya, sesuatu undang-undang itu boleh diberikan pengkhususan untuk sebahagian rakyat dan tidak dikenakan kepada orang lain. Contohnya, dalam isu yang berkaitan dengan perkahwinan, harta pusaka dan sebagainya, Mahkamah Syariah hanya membicarakan isu yang berkaitan dengan orang Islam sahaja, manakala Mahkamah Sivil akan membicarakan hal ehwal yang berkait dengan bukan Islam. Pelaksanaan ini sedang berjalan dengan baik walapun terdapat sedikit masalah seperti kes perebutan mayat untuk pengkebumian dan harta pusaka antara orang Islam dan bukan Islam. Namun, secara umumnya boleh dikatakan bahawa semuanya masih berjalan dengan baik. 



Persoalan - Adakah boleh bagi sesebuah negara mempunyai dua set undang-undang yang berbeza untuk sesuatu perkara yang melibatkan kepentingan bersama? Pemisahan antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil seperti yang ada sekarang ini melibatkan perkara agama yang tidak boleh diselesaikan dengan undang-undang yang sama seperti undang-undang harta pusaka yang tidak sama antara orang Islam dan bukan Islam. Ia berbeza dengan hukum Hudud kerana melibatkan kepentingan bersama seperti kesalahan mencuri, berzina dan membunuh. Justeru, satu set undang-undang sahaja yang perlu dilaksanakan bagi menangani kesalahan itu.

Permasalahan - Bolehkah undang-undang Islam digunakan bagi mengatasi semua jenayah itu? Bagi orang Islam (melainkan yang berfikiran sekular), mereka akan menjawab “memang boleh” kerana Islam menyediakan penyelesaian yang adil kepada semua rakyat. Namun bagi orang bukan Islam, menguatkuasakan undang-undang Islam dalam menangani jenayah itu termasuk terhadap masyarakat bukan Islam merupakan suatu paksaan undang-undang Islam ke atas penganut agama lain. Hal ini perlu dielakkan kerana ia menyalahi hak kebebasan beragama seperti yang sudah sedia termaktub di dalam Perlembagaan. Untuk mengelakkan perbalahan dan menyelesaikan pertikaian itu, maka undang-undang yang berasaskan agama perlu diketepikan. Dengan itu, dualisme dalam sistem undang-undang (baca: sekularisme) perlu terus diamalkan khususnya di dalam negara yang mempunyai masyarakat majmuk. 

Bagi orang Islam yang sejati, Islam merupakan agama yang terbaik dan menawarkan penyelesaian yang bersifat ketuhanan terhadap semua masalah manusia. Sekiranya penghujahan di atas diterima bulat-bulat apakah kesudahan nasib undang-undang Islam? Adakah ia hanya teori sahaja dan pada realitinya tidak sesuai untuk diamalkan? Kalau begitu, tiada gunanya konsep tauhid yang kita yakini dan imani sebagai seorang Muslim. Konsep ini bermaksud “mengesakan Allah” dengan maksud bahawa hanya Islam sahaja yang diterima sebagai cara hidup, manakala yang lain itu tidak akan diterima oleh Allah. Ayat Quran banyak menekankan tentang perkara ini. 


Keperluan pelaksanaan Hudud secara berperingkat 

Pelaksanaan penuh perundangan Islam (Hudud) di Malaysia perlu dijalankan secara berperingkat. Pendekatan berhikmah ini dilakukan kerana masyarakat kita masih tidak faham dengan undang-undang hudud sama ada sengaja atau buat-buat tidak faham. Salah faham itu bermula daripada ungkapan “kalau dilaksanakan hudud boleh makan sup tangan” sehingga mereka yang menolak sebarang undang-undang yang berasaskan kepada agama. Salah faham itu berlaku disebabkan mereka tidak mendapat penjelasan yang cukup tentang hudud, di samping wujud mereka yang memang curiga terhadap Islam dan ada pula yang memang memusuhi Islam. Selain itu, salah faham itu bukan sahaja berlaku di kalangan orang bukan Islam, malangnya ada di kalangan orang Islam sendiri yang alergik dengan hukum Islam. Sebenarnya, mereka tidak yakin dan curiga dengan Islam kerana mana mungkin pelaksanaan sesebuah undang-undang disyaratkan semua orang faham terlebih dahulu. 

Walau apa pun cabarannya, bagi seorang Muslim usaha ke arah pelaksanaan hukum hudud ini perlu digerakkan dan diteruskan. Tidak dapat dibuat semua, janganlah ditinggalkan semua. Justeru, usaha kerajaan Kelantan untuk melaksanakan hudud untuk orang Islam dahulu suatu yang perlu diberikan pujian kerana usaha ini merupakan suatu usaha yang cukup positif sebagai tahap pertama ke arah pelaksanaan hudud yang lebih sempurna. Orang tua-tua kata, kalau nak berpoligami buat kali pertama tu memanglah payah, tetapi kalau dah ada dua isteri, nak tambah yang ketiga itu tidak sesusah mana seperti sebelum ini. Analoginya, seperti bergerak dari ibu jari ke jari telunjuk, tetapi kalau dari jari telunjuk untuk ke jari tengah dah tidak susah sangat lagi.  Cabaran di peringkat permulaan ini memang susah. Bermula dari cemuhan dan kata-kata sinis dan tidak kurangnya kata-kata nista, sehinggalah kepada konflik dengan undang-undang konvensional, malah melibatkan perubahan Perlembagaan Malaysia. Itu bukan kerja mudah. Kalau hanya memperleceh (memperkecilkan) hudud Kelantan dengan dakwaan tidak Islamik semata-mata kerana ia hanya untuk orang Islam sahaja memang lah mudah, tetapi sampai bila?

Kini, usaha ke arah pelaksanaan hudud semakin semakin positif. Kalau dahulu orang suka mencemuh dan mengejek tapi kini semakin kurang. Kalau dahulu kalau sebut hudud sahaja, terus dikaitkan dengan PAS sedangkan hudud merupakan tuntutan agama. Ia persis cahaya dihujung terowong yang sudah nampak sirnanya. Ia memerlukan kepada usaha yang lebih konstruktif lagi bukan dengan merendah-rendahkannya khasnya kepada orang Islam. 



Justeru, perbincangan yang lebih praktikal pada masa kini ialah berkaitan dengan teknikal pelaksanaan hudud. Contohnya:
  1. Bagaimanakah cara hudud dibangunkan dalam kerangka Perlembagaan Malaysia? 
  2. Adakah sebagai rang undang-undang sendiri atau dimasukkan dalam sistem yang sedia ada dengan mengubah Panel Kod? 
  3. Bahagian manakah dalam Perlembagaan yang perlu diubah?
  4. Bagaimanakah proses dan SOP perbicaraan? Adakah ia dibicarakan di Mahkamah Sivil atau di Mahkamah Syariah? 
  5. Adakah semua sekali bahagian hudud perlu dilaksanakan atau boleh dibuat secara berperingkat? Contohnya, buat dalam kesalahan minum arak dahulu, kemudian diikuti dengan kesalahan yang lain. 
Kalau Ramasami berzina dengan Aminah, apakah Ramasami dilepaskan, manakala Aminah sahaja dikenakan tindakan undang2? Tunggu artikel akan datang. 

Friday, December 12, 2014

Pendekatan Tauhid Kontemporari Berhadapan Dengan Orang Tidak Yakin Kepada Islam

Masyarakat pada hari ini lebih cenderung untuk mencari kehidupan yang lebih selesa lebih daripada mencari ketuhanan. Kalau zaman dahulu, mereka membincangkan soal ketuhanan iaitu tentang zat tuhan, sifat tuhan dan berpolemik dengan orang bukan Islam malah sesama orang Islam dalam mencari kebenaran tentang hakikat ketuhanan. Kini manusia sebaliknya, tidak lagi membicarakan tentang ketuhanan tetapi membicarakan tentang kehidupan yang lebih selesa iaitu kehidupan moden yang dibantu kuat dengan pencapaian sains dan teknologi. 


Ada tak orang sembang di kedai kopi tentang sifat 20? atau tauhid uluhiyyah atau rububiyyah? Mereka sembang tentang sewa rumah, harga barang yang semakin meningkat, nak buat loan rumah, korupsi para pemimpin, ekonomi yang semakin merudum dan sebagainya. Semuanya tentang kehidupan, cuma persoalannya di sini ialah sejauh manakah mereka meletakkan ketuhanan sebagai parameter / ukuran di dalam memilih keselesaan di dalam kehidupan mereka. 

Oleh kerana manusia hidup dalam hutan teknologi, di mana mereka bukan sekadar dapat sentuh teknologi dan keselesaan kehidupan atau dapat merasa teknologi dan keselesaan dalam kehidupan, tetapi mereka menikmati semua teknologi dan keselesaan itu. Ya, menikmati semua itu. Tuhan? Tuhan tidak dapat dilihat, dosa pahala pun tidak dapat dilihat. Kalau dibandingkan antara keselesaan yang dapat dinikmati dengan ketuhanan yang tidak dapat dilihat, manakah yang manusia lebih yakin? 

nilah punca masalah yang menyebabkan manusia kurang meletakkan keyakinan Islam sebagai penyelesai masalah tetapi mencari panduan lain yang Allah telah tentukan berdasarkan kepada akal yang menurut mereka lebih rasional. Ini bermakna, ancaman yang boleh mengurangkan keyakinan terhadap akidah Islam boleh berlaku dalam pencarian keselesaan dalam kehidupan. 

Justeru, pengajian akidah perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan semasa bagi berhadapan dengan masyarakat yang kurang yakin dengan agama kerana ancaman terhadap Islam berbeza antara dahulu dan sekarang. Perkara / isu yang boleh mengurangkan keyakinan terhadap Islam semakin kreatif dan semakin banyak. 




Bagaimana konsep dan strukturnya? Nantikan posting yang seterusnya. 


Thursday, December 11, 2014

Golongan Liberal (kononnya) “menuntut hak” dan “tidak ganggu orang lain”

"Saya menuntut hak saya, saya tak ganggu orang lain”. Itu adalah ungkapan yang selalu diucapkan oleh sesetengah orang apabila ditegur melakukan sesuatu yang menyalahi perintah Allah. Mereka rasa, yang salah itu kalau "menganggu orang", kalau "tidak menganggu" tidak mengapa. Contohnya: 

“Ini hak saya untuk berjudi, saya tak ganggu orang lain”.
“Ini hak saya untuk berzina, saya tak ganggu orang lain”.
“Ini hak saya untuk berhias, saya tak ganggu orang lain”.
“Ini hak saya untuk menukar jantina, saya tak ganggu orang lain”.
“Ini hak saya untuk pakai begini, saya tak ganggu orang lain”.


INI ADALAH LOJIK YANG SALAH. Walau pun tidak ganggu orang lain, tetapi sekiranya langgar perintah agama, ia tetap salah. Diri kita bukan milik kita sepenuhnya, ia hanyalah amanah yang kita dituntut untuk menggunakannya berdasarkan kepada peraturan yang Allah tentukan pada kita. Kalau diri kita adalah milik kita sepenuhnya, kenapa kita sakit, kenapa kulit kita kerepot bila sudah tua, kenapa kita lemah bila sudah berusia. Kalau kita miliki sepenuhnya diri kita, nescaya kita akan buat diri kita ikut kehendak kita sepenuhnya. 

Pernyataan (“menuntut hak” dan “tidak ganggu orang lain”) merupakan virus liberalism yang mahukan kebebasan dari ikatan mana-mana autoriti termasuk agama atas alasan hak asasi yang bersandarkan kepada lojik dan hawa nafsu. Sungguhpun mereka mendakwa bahawa mereka tidak menuntut kebebasan mutlak, tetapi ungkapan "Saya menuntut hak saya, saya tak ganggu orang lain” membawa maksud saya ingin melempias kemahuan diri biarpun bercanggah dengan perintah agama dan menyalahi adat. Perkara ini tidak salah asalkan tidak ganggu orang lain. Demikianlah, manusia berasa itulah adalah hak mereka, tetapi sebenarnya itu adalah kemahuan nafsunya sendiri. 

“Tidak ganggu orang lain” yang dijadikan alasan untuk mengabsahkan tindakan mereka merupakan alasan yang salah di dalam Islam. Sebagai seorang Muslim, ia terikat dengan peraturan dari Allah kerana apa yang dikurniakan kepada kita ini adalah pinjaman dari Allah. Kalaulah manusia yang memiliki sepenuhnya semua anggota badan mereka, nescaya mereka tidakkan akan tua dan sentiasa sihat sahaja. Realitinya manusia tunduk pada kuasa tuhan dan manusia tidak control perjalanan darahnya, degupan jantung dan gerakan nadinya. Justeru, sewajarnya manusia tunduk pada perintah tuhan, bukan ikut kemahuan dirinya dan berasa itu adalah haknya semata-mata tidak mengganggu hak orang lain. 



Wednesday, December 10, 2014

Manusia selalu keliru antara hak asasi dan keinginan hawa nafsu

Manusia seringkali keliru dan gagal membezakan antara hak asasi dan keinginan. Apa yang dianggap sebagai hak asasi, tetapi sebenarnya ia merupakan keinginan hawa nafsu sahaja yang sememangnya tidak terbatas. Kalau ingin diikutkan semua keinginan manusia, harta yang bernilai segunung emas pun tidak akan cukup untuk memenuhi semua keinginan manusia. Oleh sebab itu, untuk membezakan hak asasi dan keinginan manusia, panduan ketuhanan diperlukan kerana peraturan ketuhanan itu bersifat universal. 

Manusia menyangka bahawa 
- berjudi itu adalah hak asasi mereka untuk berhibur 
- minum arak itu adalah hak asasi mereka untuk ketenangan
- berzina itu adalah hak asasi mereka untuk kepuasan 
- menukar jantina itu adalah hak asasi mereka untuk rasa jati diri
- membuka aurat itu adalah hak asasi mereka untuk berhias 

Apakah benar semua itu hak asasi? atau itu hanyalah keinginan manusia?



Islam merupakan agama yang meletakkan peraturan dan panduan (baca: hukum hakam) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia. Semua peraturan itu secara tidak langsung telah menjaga agama, nyawa, akal, harta, keturunan dan maruah yang semua itu merupakan tujuan perundangan Islam (Maqasid Syariah). Islam telah menetapkan paraturan yang merupakan hak/tanggungjawab sebagai lelaki dan wanita, sebagai suami dan isteri, sebagai rakyat dan pemimpin, sebagai ibu bapa dan anak, dan lebih penting dari itu sebagai seorang hamba Allah. Oleh kerana semua perkara itu telah pun dijaga di dalam perundangan Islam maka tidak timbul lagi hak asasi di dalam Islam melainkan apabila melibatkan pengabaian hak dan tanggungjawab itu. Ketika itu, Islam menyediakan ruang pengaduan dan mahkamah untuk menyelesaikan masalah itu seperti wanita yang ditinggalkan oleh suaminya. 


Hakikatnya, Islam menyediakan suatu peraturan yang cukup baik kepada manusia untuk mereka mengenalpasti hak asasi yang sebenarnya kepada manusia dan memberikan kebebasan yang tidak mutlak kepada manusia untuk melempiaskan semua keinginan. Konsep yang bersifat TOP DOWN ini cukup baik lantaran kekeliruan manusia untuk membezakan antara hak asasi dan keinginan. Kalau diberikan sepenuhnya kepada manusia bagi menentukan semua itu, manusia akan terus berada di dalam kegelapan kerana manusia biasanya akan mementingkan dirinya sendiri berbanding dengan orang lain. 

Di barat pula, oleh kerana mereka tidak mempunyai sebarang panduan daripada wahyu, mereka memerlukan kepada akal dan rasional bagi menentukan hak asas itu. Mereka terpaksa memerah otak dan bertanya kepada semua golongan dan kelompok manusia tentang hak asasi yang mereka rasakan. Mereka terpaksa bertanya kepada golongan rakyat marhain dan sang penguasa, kumpulan pekerja dan pihak pemodal, suami dan isteri, lelaki dan perempuan tentang hak asasi mereka sendiri yang mereka fikirkan. Mereka terpaksa bertanya sedemikian dan terdapat pula pihak yang memperjuangkan hak asasi itu kerana tidak panduan wahyu daripada tuhan. Oleh kerana semua mereka adalah manusia dan tiada siapa di kalangan mereka yang mempunyai kelebihan untuk menyalahkan dan membenarkan orang lain. Semua pandangan mereka adalah sama. Untuk itu, mereka memerlukan kepada undian (baca: demokrasi) untuk menentukan mana satukah hak asasi yang diiktiraf. 

Perjalanan hak asasi barat terpaksa menerusi cara demokrasi kerana masing-masing manusia mempunyai suara yang sama. Maka pendekatan BOTTOM UP perlu dilakukan untuk memastikan semua suara itu dapat mencapai persetujuan dan akhirnya membentuk peraturan untuk manusia. Sekali lagi timbul persoalan, adakah manusia mengetahui dan dapat membezakan antara hak asasi dan keinginan manusia? Kita mendapati ada negara yang membenarkan lelaki berkahwin dengan lelaki atas alasan hak asasi. Apakah ia sebenarnya hak asasi? 

Kesimpulan

Hak asasi tidak menjadi isu besar di dalam Islam kerana semua perundangan Islam telah tersedia menjaga asas kehidupan manusia iaitu menjaga agama, nyawa, akal, harta, keturunan dan maruah manusia. Semua asas perundangan Islam itu bersifat TOP DOWN menerusi wahyu. Memang diakui memang ada kelemahan dalam pelaksanaan undang-undang Islam itu, yang perlu diperbaiki dari sama ke semasa. Namun ia tidak bermakna menafikan sifat wahyu yang menjaga maslahah manusia. Hak asasi menjadi isu besar di barat kerana mereka tidak mempunyai wahyu. Mereka terpaksa menggunakan pendekatan BOTTOM UP menerusi hak asasi dan demokrasi untuk memastikan kelansungan mereka.

Monday, December 8, 2014

Hukum Melawat Rumah Ibadat Orang Kafir

Terdapat sesetengah tempat ibadah orang kafir di seluruh dunia telah dijadikan sebagai tempat tarikan pelancongan. Apakah hukum melawat tempat berkenaan

Ulama berselisih pandangan tentang hukum melawat tempat berkenaan kepada tiga pandangan. 
  1. Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali - Harus (Jawahir al-Iklil,1/383; Kasyf al-Qanna’, 1/293). 
  2. Mazhab Syafie - Harus dengan keizinan mereka. Kalau ada patung, tidak boleh melawat. (Mughni al-Muhtaj, 6/78)
  3. Mazhab Hanbali - Makruh tahrim kerana ia adalah tempat syaitan berkumpul (Radd al-Mukhtar, 1/380).
Dalil yang mengharuskan masuk rumah ibadat bukan Islam 
Terdapat riwayat Para Sahabat telah masuk rumah ibadat dan bersembahyang di dalamnya. Sebagai contoh Abu Musa al-Ashaari telah masuk gereja di Dimasyq yang namanya “Nihya”. (Ibnu Abi Shaibah [4871]).

Perjanjian yang dilakukan oleh Saidina Umar dengan orang-orang Nasrani yang dikenali dengan “al-Syurut al-Umariyyah”. Antara kandungan perjanjian itu ialah:-
“kami tidak boleh menghalang mana-mana orang Islam dari memasuki gereja kami sama ada siang atau malam, dan kami akan meluaskan gereja untuk orang yang lalu lalang dan orang musafir. Kami menjadi tuan rumah kepada orang yang singgah di kalangan orang Islam selama 3 hari dan memberikan makanan kepada mereka” (al-Bayhaqi, 18717). Ibn al-Qayyim berkata: Syarat ini cukup masyhur dan tidak memerlukan lagi kepada sanad (Ahkam Ahl al-Zimmah, 3/164) 

Beberapa orang isteri Rasulullah telah masuk gereja di Habsyah tanpa ditegah oleh Rasulullah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah telah pergi ke bumi Habsyah dan mereka menceritakan kecantikan gereja dan patung-patung di sana. Kemudian Nabi saw mengangkat kepala dan berkata “Mereka itu apabila lelaki soleh di kalangan mereka mati, mereka membina masjid di atas kuburnya kemudian mereka membina patung lelaki soleh tadi. Mereka adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah” 


Friday, December 5, 2014

Limitasi Berfikir Kritis dan Rasional: Antara Metode Iblis dan Nabi Ibrahim

Allah telah memberikan kepada manusia kemampuan untuk berfikir bagi meneruskan kehidupannya di atas muka bumi ini dengan sempurna. Kelebihan inilah yang membezakan antara manusia dengan haiwan kerana manusia diberikan kemampuan untuk membangunkan fikirannya berbanding dengan haiwan yang fikirannya statik. Menerusi akal, manusia boleh membina sebuah tamadun yang hebat, sebaliknya kehidupan haiwan tidak berubah, tetap seperti dahulu. 

Kemajuan yang pesat pada hari ini merupakan tanda pembangunan akal fikiran manusia yang hebat. Manusia dapat membuat kreativiti di dalam pemikiran, berfikiran kritis dan seterusnya dapat menghasilkan inovasi. Dengan itu, manusia dapat mendapat mencapai kemajuan. Sebaliknya, berfikiran yang terikat dengan cara yang lama dan konservatif hanya akan menyebabkan kehidupan yang statik manakala kemajuan lambat atau gagal dicapai. Justeru, menggerakkan akal untuk berfikir merupakan suatu tuntutan kehidupan sebagai seorang manusia. 

Di dalam Islam, berfikir merupakan sesuatu yang amat digalakkan, malah ia merupakan syarat utama kepada pertanggungjawaban sebagai seorang Muslim. Orang yang gila tidak wajib solat dan orang yang pitam tidak wajib puasa. Dari sudut pembelajaran akidah pula, aspek pemikiran yang rasional amat dititik beratkan. Oleh sebab itu, tiga hukum akal iaitu ‘wajib, mustahil dan harus’ diperkenalkan ketika awal pembelajaran ilmu aqidah. Pembelajaran akidah yang tidak berlandaskan kepada lojik boleh membawa manusia menjadi pengikut yang buta, dan tidak mampu memberikan penjelasan kenapa dia beriman dengan Allah, malaikat dan lain-lain. 

Lebih dari itu, pelaksanaan hukum hakam Islam seperti solat dan puasa bertitik tolak dari menjawab persoalan “kenapa aku perlu solat dan puasa?”. Sekiranya dia tidak dapat menjawab persoalan ini, maka tiada sebab bagi dia untuk menjadi seorang yang komited dengan ibadat kerana ia melakukan sesuatu perkara yang pada zahir tidak lojik. Bagaimana muka yang perlu dibasuh sedangkan tempat keluar angin ialah dari dubur. Kenapa tidak boleh menukar jantina, kerana yang dibuang itu adalah kemaluan sendiri, bukan kemaluan ustaz.

Namun, apabila manusia digesa untuk berfikir, sejauh manakah manusia diberikan ruang kebebasan untuk berfikir? Terdapat dua contoh berfikir kritis yang diabadikan di dalam al-Quran yang boleh dijadikan landasan kepada manusia untuk berfikir iaitu kisah Iblis dan Nabi Ibrahim.

Iblis merupakan tokoh rasionalis yang kufur apabila beliau bukan sekadar kritis tetap mempertikaikan perintah Allah yang telah memerintahkannya sujud kepada Adam. Allah berfirman:

وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَـٰٓٮِٕڪَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ قَالَ ءَأَسۡجُدُ لِمَنۡ خَلَقۡتَ طِينً۬ا (٦١) قَالَ أَرَءَيۡتَكَ هَـٰذَا ٱلَّذِى ڪَرَّمۡتَ عَلَىَّ لَٮِٕنۡ أَخَّرۡتَنِ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَـٰمَةِ لَأَحۡتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ ۥۤ إِلَّا قَلِيلاً۬ (٦٢)
Yang bermaksud: 
Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam"; maka mereka sujudlah melainkan iblis; ia berkata: "Patutkah aku sujud kepada (makhluk) yang Engkau jadikan dari tanah (yang di adun)?” Ia berkata lagi: "Khabarkanlah kepadaku, inikah orangnya yang Engkau muliakan mengatasiku? Jika Engkau beri tempoh kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya, kecuali sedikit (di antaranya)".

Beliau mendakwa, “ءَأَسۡجُدُ” yang bermaksud adakah patut/ wajar/ lojik untuk dia sujud kepada Adam kerana dia diciptakan daripada api sedangkan Adam dicipta daripada tanah. Lojikkah kejadian api sujud kepada tanah kerana tanah lebih rendah berbanding api. Pertanyaan yang kritis ini bukan bertujuan untuk mencari kebenaran, atau mendapatkan kaedah dan cara untuk beramal, tetapi lebih untuk menunjukkan keingkaran, keenganan dan rasa besar diri di hadapan Allah. Di atas ciptaan yang hebat itu, dia berasa dirinya yang hebat dan tidak wajar untuk tunduk pada perintah Allah. Adakah kita mahu kritis seperti Iblis?

Contoh kritis yang terbaik ialah kisah Nabi Ibrahim yang telah diabadikan kisahnya di dalam al-Quran iaitu kisah baginda bertanya tentang cara Allah menghidupkan orang mati. Allah berfirman:

وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٲهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى ڪَيۡفَ تُحۡىِ ٱلۡمَوۡتَىٰ‌ۖ قَالَ أَوَلَمۡ تُؤۡمِن‌ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطۡمَٮِٕنَّ قَلۡبِى‌ۖ قَالَ فَخُذۡ أَرۡبَعَةً۬ مِّنَ ٱلطَّيۡرِ فَصُرۡهُنَّ إِلَيۡكَ ثُمَّ ٱجۡعَلۡ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ۬ مِّنۡہُنَّ جُزۡءً۬ا ثُمَّ ٱدۡعُهُنَّ يَأۡتِينَكَ سَعۡيً۬ا‌ۚ وَٱعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۬

Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim (merayu dengan) berkata: "Wahai Tuhanku! Perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati?" Allah berfirman: "Adakah engkau belum percaya (kepada kekuasaanku)?" Nabi Ibrahim menjawab: "Bahkan (aku percaya dan yakin), akan tetapi (aku memohon yang demikian ialah) supaya tenteram hatiku (yang amat ingin menyaksikannya)". Allah berfirman: "(Jika demikian), ambilah empat ekor burung, kemudian kumpulkanlah olehmu (dan cincanglah semuanya). Setelah itu letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Kemudian serulah burung-burung itu nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. al-Baqarah: 260.

Allah mempersoalkan sifat kritis nabi Ibrahim itu kerana seolah-olah baginda tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Bagaimana seorang Rasul boleh bertanya tentang itu? Sikap baginda yang kritis ini bukan bertujuan untuk tidak beramal, jauh sekali untuk mempertikaikan kemampuan Allah tetapi lebih untuk menambahkan lagi keyakinan kepada kekuasaan Allah.  

Ini bermakna kritis menerusi cara yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini ada asasnya di dalam Islam iaitu untuk mencari kebenaran. Oleh sebab itu, baginda telah mendapat petunjuk dari Allah ketika baginda berfikir siapakah tuhan yang sebenar, sama ada bintang, bulan dan matahari? Dia menggunakan lojik akalnya untuk berfikir tentang ketuhanan kerana baginya tuhan mestilah hebat dan berkuasa. Apabila bintang, bulan dan matahari semuanya gagal mencapai tahap kehebatan biarpun sebesar matahari pun ada kelemahan, tentunya ada pencipta di sebalik ciptaan ini. Sifat kritis nabi Ibrahim ini yang bertujuan mencari kebenaran akhirnya ditemukan Allah dengan kebenaran. Sebaliknya, sikap kritis melampau yang ditunjukkan oleh Iblis yang bertujuan untuk menunjukkan besar diri dan bukan mencari kebenaran, akhirnya bertemu dengan kekufuran.

Kesimpulan

Islam memberikan ruang kepada manusia untuk berfikir tetapi dalam masa yang sama ia tidak boleh untuk mempertikaikan hukum hakam dengan tujuan untuk mengelak dan beralasan, malah untuk menunjukkan lebih cerdik dari Allah. 
Sebagai panduan ringkas, batasan manusia dalam berfikir seperti berikut: 

1. Tidak boleh bercanggah dengan perkara asas dalam agama 
Contoh: Tidak boleh kata solat lima waktu tidak wajib

2. Tidak boleh bercanggah dengan zahir nas 
Contoh: Tidak boleh kata jual beli haram dan riba halal kerana ia jelas di dalam al-Quran. 

3. Tidak boleh bercanggah dengan tafsiran yang dipegang oleh jumhur ulama
Contoh - Mengatakan aurat tidak wajib, yang penting adalah sopan. Ulama berpandangan aurat mempunyai batasan tertentu, bukan dengan “sopan” yang mempunyai ukuran yang subjektif. 

Monday, December 1, 2014

Membuang Kesialan Pemikiran Liberal Sempena Bulan Safar


Menurut adat Melayu, Bulan Safar seringkali dikaitkan dengan bulan membuang “sial” kerana terdapat dalam alam adat melayu upacara khurafat seperti “mandi Safar” bagi membuang sial. Walaupun pada masa kini, amalan membuang sial ini telah beransur ditinggalkan namun terdapat sesetengah pihak yang menjauhkan diri dari agama kerana beranggapan ianya suatu kesialan yang menghalang dari kemajuan. Mendekatkan diri dengan agama hanya membawa kepada pemikiran yang mundur kerana ia merupakan suatu dakwaan yang bersifat dogma dan tidak disokong dengan fact and figure. Solat dan puasa, kuliah dan ceramah agama dianggap tidak produktif kerana tidak membantu meningkatkan ekonomi negara, melainkan hanya untuk memenuhi keperluan kerohanian sahaja. Manakala, kuat berpegang dengan agama pula hanya akan membawa kepada taassub dan ekstrimis semata-mata.
 


Oleh sebab itu, menurut mereka, agama hanya perlu dijadikan sebagai urusan peribadi sahaja, bukan untuk dijadikan sebagai asas untuk membentuk peraturan dan undang-undang yang perlu dipatuhi oleh orang lain. Paksaan ini sebenarnya akan membawa kepada suatu kongkongan yang menghalang hak asasi manusia. Setiap diri manusia dan anggota masyarakat perlu diberikan ruang kebebasan untuk meneroka minat, kecenderungan, naluri, bakat, kemahiran dan kecenderungan mengikut gaya dan hak masing-masing. Memaksakan hukum hakam agama ke atas orang lain merupakan pencabulan hak asasi manusia. Biarlah manusia melakukan apa sahaja yang dimahunya asalkan tidak ganggu orang lain walaupun berjudi, menukar jantina, minum arak, melakukan riba, tidak solat asalkan tidak ganggu orang lain. Mengaitkan semua tindakan manusia dengan hukum hakam merupakan suatu kesialan yang perlu dijauhkan. 

Selain itu, sesorang yang kuat berpegang dengan prinsip agama dianggap sebagai kolot, dan mundur. Manakala seseorang yang melakukan jihad, amal makruf dan nahi mungkar merupakan suatu kesialan yang perlu dihindar kerana ia membawa kepada keganasan. Orang yang boleh tolerate dengan prinsip agama dianggap sebagai terbuka, open minded dan sporting. Oleh sebab itu, kehadiran seorang ahli agama dalam komuniti mereka dan dalam organisasi mereka akan memayahkan lagi keadaan kerana ahli agama itu akan bercakap tentang dosa pahala yang bagi mereka membawa kepada kesialan. Ahli agama tidak progresif, tidak produktif dan tidak innovatif kerana asyik bercakap soal hukum, dan halal haram semata-mata.

Apakah jenis kesialan yang sebenarnya wujud pada diri mereka sendiri yang tidak mahu diikat dengan peraturan tuhan sedangkan perjalanan darah, degupan jantung dan pergerakan nadi patuh pada aturan Allah. Ada tak manusia yang boleh kawal perjalanan darahnya sendiri, degupan jantungnya dan pergerakan nadinya? Malahan nafas yang disedut itu sendiri pun kalau diminta untuk dibayar, manusia tidak mampu untuk membayarnya. Itu belum lagi ditanya tentang perjalanan bumi dan bintang, matahari dan bulan, siang dan malam. Buanglah kesialan liberal yang menganggap agama sebagai mundur dan kolot. Kembalilah kepada ajaran Islam yang sebenar.