Monday, October 20, 2014

Pegang anjing, hukumnya jelas, tetapi digunakan untuk tujuan yang salah.

Isu pegang anjing yang heboh sehari dua ini bukan sekadar dibincangkan dari sudut hukum atau dari sudut fiqh, tetapi lebih dari itu ia perlu dibincangkan dari sudut pemikiran moden yang berkembang dalam kalangan generasi baru. Dari sudut fiqh, ada mazhab yang ketat dalam isu pegang anjing dan pula mazhab yang memberikan ruang dan kelonggaran seperti mazhab Hanafi. Ia sepatutnya tidak menjadi masalah yang besar kerana wujud kelonggaran dari sudut agama. Masalahnya ialah ia bercanggah dengan adat dan tradisi orang Melayu di negara ini yang berasa canggung dengan anjing. Ia dikukuhkan lagi dengan mazhab fiqh orang Melayu yang berasaskan kepada mazhab syafie yang kurang mesra dengan anjing. 

Dari sudut pemikiran, mengetengahkan isu pegang anjing merupakan suatu jenis pemikiran yang dinamakan sebagai post modernism iaitu pemikiran yang sentiasa mengkritik apa yang telah mapan atau yang sudah biasa diamalkan dalam masyarakat atau melakukan sesuatu menyanggah kebiasaan masyarakat. Ia menjadi trend semasa kepada generasi masa kini yang dipercayai atas alasan itu adalah hak mereka. Banyak aktiviti kehidupan generasi masa kini yang cuba menyalahi amalan kebiasaan pada masa lalu yang dianggap sebagai inovasi. Malah, menyanggahi amalan kebiasaan dalam sesetengah keadaan sangat digalakkan atas nama inovasi. Memang tidak semua sanggahan terhadap tradisi itu haram melainkan sekiranya menyanggah perkara yang diwajibkan di dalam agama. 

Sikap suka menyanggahi amalan tradisi termasuk agama adalah sifat utama kepada liberalisme dan pluralisme yang cuba membebaskan diri dari sebarang ikatan autoriti. Sifat agama yang mengikat tidak membenarkan penganutnya membebaskan diri dan melakukan amalan ikut hawa nafsu. Namun, bagi seorang pluralis dan liberalis, tradisi dan agama telah mengongkong kehidupan mereka. Maka, menyanggahi tradisi termasuk agama adalah suatu keperluan. Mereka mengkritik biarpun perkara yang sudah tetap di dalam agama. Fenomena inilah yang disebut sebagai post modernism.

Isu pegang anjing merupakan suatu usaha yang halus yang boleh dikaitkan dengan usaha untuk meruntuhkan pegangan umat Islam terhadap tradisi, termasuklah agama. Setakat ini, pegang anjing bukanlah suatu isu penting yang perlu diangkat sebagai bahan perbincangan oleh umat Islam. Banyak lagi isu yang perlu diberikan perhatian oleh orang Islam seperti isu akidah, isu arak dan sebagainya. Tetapi ia diangkat sebagai isu yang penting dipercayai mempunyai agenda yang tertentu dan sebahagian dari kempen besar contestation dalam “politik baru” yang ingin dibawa masuk ke dalam negara ini. Kali ini mungkin pegang anjing, mungkin akan datang lain pula isunya. 

Saidina Ali berkata: kata-kata yang betul, tetapi digunakan untuk tujuan yang salah. 

Nota - Post modern adalah asas kepada Islam liberal dan post Islamism. Mereka suka mengkritik walaupun perkara yang tetap di dalam Islam

Sunday, October 19, 2014

Hak asasi intipati Post Islamism


Post Islamism mementingkan hak asasi sedangkan hak asasi tidak menjadi fokus utama di dalam Islam. Oleh kerana yang mementingkan hak asasi ialah barat, maka Post Islamism mendukung nilai-nilai barat. 

Penjelasan

Di dalam Islam, hak asasi telah disedia terjamin dalam tanggungjawab yang telah dinyatakan dalam hukum hakam yang perlu dilaksanakan oleh ibu, bapa, suami, isteri, lelaki, wanita, pemimpin, rakyat dan sebagainya. Hak asasi tidak menjadi isu utama kerana hukum hakam itu telah pun menjaga 5 perkara asas manusia iaitu menjaga agama, nyawa, akal, harta, keturunan dan maruah. Sekiranya semua pihak bertanggungjawab terhadap agama, maka tidak timbul soal asasi. Namun, secara realitinya memang terdapat pihak-pihak yang mengabaikan tanggungjawab maka Islam mempunyai pendekatan seperti amar makruf nahi mungkar, dakwah, memilih pemimpin yang zalim dan sebagainya.

Pendekatan ini berbeza dengan barat lantaran mereka tidak mempunyai panduan agama. Oleh kerana masing-masing merasa bijak, terutamanya di kalangan orang yang kaya, maka mereka bercakap tentang hak masing-masing. Ketiadaan panduan agama (wahyu) itu menjadikan mereka tiada pilihan melainkan menyuarakan hak asasi. Ini bertepatan dengan sifat manusia yang lebih suka mementingkan diri sendiri berbanding orang lain. Setelah masing-masing bercakap tentang hak asasi masing-masing, ia membawa masalah untuk menentukan siapa yang betul kerana tiada pihak yang boleh mendakwa bahawa ia lebih betul dari orang lain. Sekiranya mereka mempunyai panduan wahyu, ia boleh diselesaikan kerana wahyu mengatasi kemampuan akal manusia. Akhirnya mereka terpaksa menerima demokrasi untuk menentukan hak manakah yang betul.

Ini bermakna, hak asasi dalam Islam telah sedia wujud dalam hukum /tanggungjawab yang terdapat di dalam al-Quran dan Hadis. Panduan wahyu ini secara umumnya bersifat “top down”. Manakala di dalam barat, hak asasi itu bersifat “bottom up” kerana mereka tiada wahyu. Suara hak asasi manusia yang pelbagai itu diangkat dan ditentukan manakah hak yang diterima.

Post Islamism berasal dari barat (western philosophical of thought).

•    Post‐Islamism is neither anti‐Islamic nor rigidly secular. It is an endeavour to
–             fuse religiosity and rights,
–             faith and freedom,
–             Islam and liberty
–             emphasises rights instead of duties,
–             plurality in place of a singular authoritative voice,
–             historicity rather than fixed scriptures,
–             the future instead of the past
 
Enam peringkat perjalanan sekular hingga demokrasi

Satu – secular
Seseorang yang sekular, ia akan menolak wahyu atau menerima wahyu secara terpilih.

Dua – Liberal
Meloloskan / membebaskan diri dari sebarang ikatan agama dan tradisi

Tiga – rasional
Maka ia terpaksa menggunakan akal fikirannya semata-mata untuk memandu kehidupannya.

Empat – humanism
Ketiadaan wahyu itu menjadikannya menumpukan kepada kehidupan dunia  kemanusiaannya.

Lima – hak asasi
Oleh kerana sifat manusia mementingkan diri, ia akan memikirkan kepentingan dirinya sendiri yang dinamakan dengan hak asasi

Enam – demokrasi
Akhirnya mereka menerima demokrasi untuk menentukan hak manakah yang betul.

Myfaisalonline.blogspot.com

 

Monday, August 25, 2014

Berkabung dari Perspektif Maqasid Syarak


Sehari dua ni heboh isu berkabung yang mengundang pelbagai pandangan di kalangan ilmuan dan institusi fatwa.  Ada yang mengambil pendekatan yang mengharamkan dan ada pula yang mengharuskan. Ini berpunca dari ketiadaan nas yang jelas dalam perkara ini melainkan pada wanita yang kematian suami.


Istilah berkabung ini ada disebut oleh Rasulullah dalam bentuk larangan kepada wanita dari berkabung atas kematian suami dalam tempoh yang sangat lama. Pada zaman jahiliyyah, seorang wanita dianggap tidak berharga, malahan ada yang menjadikan mereka sebagai harta pusaka setelah kematian suami. Oleh sebab itu, kematian suami merupakan suatu musibah yang besar kepada seorang isteri dimana nasibnya tidak menentu selepas itu. Islam datang dengan membela wanita, menaikkan martabat mereka dan tidak menjadikan kematian suami sebagai kehilangan segala-galanya. Malahan Islam telah memperuntukkan bahagian tertentu dari pusaka dari harta suami yang telah meninggal dunia. Bagi menunjukkan kesedihan atas kematian suami, Islam membenarkan berkabung dan tempoh itu tidak lebih dari 4 bulan 10 hari. Tempoh itu adalah bagi sebahagian wanita meliputi tempoh iddah mereka. Manakala kematian kaum kerabat, wanita dibolehkan berkabung tidak lebih dari 3 hari. Antara hikmah menghadkan berkabung kepada wanita ialah untuk meredakan kesedihan mereka.
 
Yang dimaksudkan berkabung bagi wanita kematian suami ialah dengan tidak mengenakan perhiasan pada badan, dan tidak keluar rumah dalam tempoh berkenaan melainkan atas keperluan mendesak sahaja. Ia juga tidak digalakkan memakai pakaian yang cantik, perhiasan dan bauan sebagai tanda kesedihan atas kematian suami tercinta. Menurut Dr. Zuhaily, berkabung itu ialah ”meninggalkan bercantik” dan beliau memperincikan nya dengan 6 perkara iaitu memakai perhiasan, bauan, minyak rambut, bercelak, inai, baju yang cantik. Beliau menyatakan bahawa mengikut empat mazhab, harus bagi perempuan memakai pakaian hitam melainkan malikiyyah yang mengatakan tidak boleh sekiranya hitam itu adalah warna perhiasan bagi kaum berkenaan.

Di dalam sejarah Islam, Rasulullah tidak pernah mengamalkan berkabung walaupun umat Islam pernah ditimpa dengan sejarah hitam seperti kekalahan dalam peperangan Uhud yang telah mengorbankan pada 70 para Syuhada. Begitu juga dalam sejarah Khulafa al-Rasyidin tiada istilah berkabung melainkan pada wanita. Dari sudut yang lain pula, amalan berkabung ini juga akan mendedahkan kelemahan negara kepada orang luar khasnya kepada negara yang sering berperang. Kerapnya negara berkabung menandakan banyak orang yang hebat telah terbunuh atau mati.

Apa yang jelas di sini ialah tidak wujud suatu nas yang khusus yang melarang masyarakat berkabung melainkan pada wanita sahaja. Barangkali pada ketika itu, tiada sebarang sambutan berkabung yang dilakukan di peringkat negara atau di peringkat kebangsaan, atau berkabung yang dilakukan oleh orang lelaki. Maka tidak wujud larangan mahupun suruhan atau amalan berkabung yang dilakukan oleh orang yang terdahulu.

Walau bagaimanapun, tidak semua amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, kita tidak boleh amalkan. Terdapat berbagai amalan yang dilakukan oleh umat Islam pada masa kini seperti open house sempena aidil fitri selama sebulan, sambutan hari kebesaran Islam dan sebagainya. Walau pun tiada nas, semua sambutan itu tidak bercanggah dengan hukum Islam dan ia juga bertepatan dengan matlamat perundangan Islam. Semua sambutan itu positif dari sudut matlamat dan wasilahnya. Sebaliknya, ada amalan yang kelihatan macam tiada masalah pada zahirnya seperti yoga kerana ia hanyalah melibatkan gerakan tubuh badan sahaja, namun matlamat akhirnya yang dikhuatiri boleh membawa kepada syirik. Ia bukan sekadar meditasi biasa sahaja, tetapi berkait rapat dengan agama hindu.  

Hal ini termasuklah berkabung kerana tiada larangan yang jelas. Namun, sekiranya dilihat dari sudut  matlamat perundangan Islam (maqasid syariah) khasnya yang berkaitan dengan kematian, kita boleh menunjukkan kesedihan sehingga mengeluarkan air mata tetapi tidak sampai tahap meraung atau meratap. Rasulullah sendiri mengalirkan air mata ketika kematian anaknya. Kita perlu menerima qada dan qadar atas kematian yang pasti akan menimpa semua manusia. Sungguhpun berasa sedih, tetapi tidak wajar untuk terus bersedih sehingga kita yang hidup ini rasa putus asa dengan kehidupan kerana terlalu teringatkan si mati. Biarlah yang pergi itu pergi, namun kehidupan perlu diteruskan.  Amalan berkabung dalam tempoh yang lama akan menyebabkan ingatan kepada si mati akan terus segar dan rasa kesedihan tidak reda. Oleh sebab itu, amalan berkabung itu tidak selari dengan matlamat perundangan Islam dalam bab kematian.

Ketika berlaku kematian termasuk apa-apa musibah, kita digalakkan menyebut Istirja’ iaitu menyebut “Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun”. Kita juga boleh mendoakan keampunan kepada orang yang telah meninggal dunia, dan amalan ini tiada khilaf kerana jelas ada asas di dalam al-Quran. Kita juga boleh membaca al-Quran dan amalan kebajikan yang dihadiahkan kepada si mati juga boleh amalkan walaupun ada khilaf di kalangan ulama. Semua itu boleh dilakukan secara individu dan juga secara beramai-ramai pada bila-bila masa selepas kematian. Walau bagaimanapun, menamakan amalan itu dengan berkabung biarpun pengisiannya dengan amalan di atas, saya berpandangan perlu dielakkan. Boleh cari terminologi lain yang lebih sesuai, kerana perkataan “berkabung” dalam kefahaman masyarakat kita membawa makna yang tersendiri.

Perbahasan isu berkabung ialah pada kandungan upacara yang dilakukan, bukan pada nama. Pada asasnya, haram atau harus bukan sebab nama, tapi pada kandungan. Namun, nama berkabung turut menjadi isu kerana apabila disebut berkabung, masyarakat akan memahami suatu bentuk upacara yang dikaitkan dengan kematian. Dikhuatiri lama kelamaan, akan berlaku tokok tambah yang akhirnya menjurus kepada kesesatan.

Kesimpulannya, amalan berkabung dalam Islam hanya ada pada wanita sahaja. Sekiranya ingin dilakukan oleh lelaki atau ingin diamalkan oleh masyarakat, ia hanyalah adat sahaja. Perkara adat tidak boleh bercanggah dengan nas dan maqasid syariah. Justeru, sekiranya masih ada juga yang ingin memakai pakaian hitam atau songkok lilit putih dan sebagainya sebagai tanda ingatan atas kematian, saya berpandangan, ia patut dilakukan dalam tempoh yang sekejap sahaja dan nama berkabung itu patut dielakkan. Kadar tidak lebih 3 hari boleh diikuti sebagai kiasan terhadap larangan wanita (bukan isteri) yang tidak boleh berkabung lebih dari tempoh berkenaan, agar selari dengan matlamat perundangan Islam dalam berhadapan dengan kematian iaitu tidak memanjangkan lagi kesedihan. 

Friday, July 4, 2014

Benarkah orang berpuasa tidak produktif?


"Ustaz, orang yg berpuasa, tidak kuat berbanding dengan orang yg tidak berpuasa. Produktiviti akan menurun. Bagaimana puasa boleh melahirkan produktiviti? Bahong je.. ?"

Jawapan

Orang yg berjaya dalam hidup ialah orang yg berdsiplin dalam kehidupan. Walau sihat, segar bugar, tetapi tidak berdsiplin, boleh tak berjaya?

Pelajar yg berjaya, ialah mereka yg berdsiplin. 
Petani yg berjaya, ialah mereka yg berdsiplin
Nelayan yg berjaya, ialah mereka yg berdsiplin
Pegawai yg berjaya, ialah mereka yg berdsiplin
Guru yg berjaya, ialah mereka yg berdsiplin

Kalau selalu datang lewat, culas, malas, ngelat dll, mampukah berjaya.?

Puasa merupakan training utk melahirkan org yg berdsiplin. 
Kalau nak berjaya di dunia pun kena ada dsiplin, maka berjaya di akhirat pun perlu ada dsiplin.

Sambung solat tarawih... 

Surau Bukit mahkota
4hb Julai 2014.


Tuesday, July 1, 2014

Tazkirah Ramadan

Tazkirah Ramadan yang boleh ditampal di kawasan surau, dibaca selepas solat fardu, atau mana-mana tempat yang bersesuaian.


Boleh download di sini
Tazkirah 1-6: http://bit.ly/1mklRtn
Tazkirah 7-11: http://bit.ly/taz6-11
Tazkirah 12 : Sikap terhadap al-Quran  http://bit.ly/taz12
Tazkirah 13: Mendambakan keampunan
Tazkirah 14: Doa bukan sebab susah.  http://bit.ly/taz14 

Tazkirah 15: Muhasabah di sebalik Doa Tarawih http://bit.ly/tazkirah15
Tazkirah 16:
Tazkirah 17:
Tazkirah 18: 
Tazkirah 19:
Tazkirah 20: 

Yang baki, dalam proses pembikinan.

Tuesday, May 27, 2014

Hukum "Orang hilang" dalam trajedi MH370


Terdapat di dalam Islam beberapa pandangan ulama berkenaan hukum orang hilang yang meletakkan tempoh tertentu. Namun, untuk menghalusi setiap pandangan itu perlu diteliti secara halus pelaksanannya yang boleh disesuaikan dengan keadaan semasa. Berdasarkan kepada trajedi ini yang telah berlaku sejak 8 Mac 2014, secara lojiknya mereka tiada lagi kesan hidup daripada mereka. Pada asasnya, kaedah menuntukan orang hilang menggunakan asas ”mereka disahkan sebagai hidup, sehingga ada tanda yang menunjukkan mereka mati”. Namun, dalam kes MH370 kaedah yang sebaliknya diamalkan iaitu ”mereka dianggap sebagai mati, sehingga dibuktikan mereka hidup”.  Ia boleh dilihat dari 3 perspektif.

Pertama: Sifat kapal terbang yang apabila berlaku sesuatu kerosakan, ia boleh menyebabkan jatuh terhempas. Kebarangkalian yang kuat penumpangnya mati kerana selepas beberapa ketika tiada sebarang berita dari mereka. Ia berbeza dengan kenderaan di atas daratan kerana sekiranya rosak, penumpangnya tidak semestinya mati. Oleh sebab itu, ia mengambil hukum orang hilang yang pada kebiasaannya tidak selamat. Ia berbeza dengan kes yang pada kebiasannya selamat seperti hilang di Mekah, London dan sebagainya.

Kedua: Persiapan kelengkapan persenjataan dan kecanggihan peralatannya menunjukkan persediaan setiap negara untuk mengawal wilayah mereka dari dicerobohi. Sekiranya, MH370 melalui kawasan negara berkenaan, pastinya mereka atau salah sebuah negara itu dapat mengesannya.  Ini mengukuhkan lagi kedaan bahawa mereka boleh dianggap sebagai mati.

Ketiga: Pandangan fuqaha selama 4 tahun juga mengambil kira kedudukan alat perhubungan dan alat komunikasi yang ada pada ketika itu. Kini peralatan yang semakin canggih, maka tempoh untuk mencari itu boleh dipendekkan. Justeru, tempoh yang diberikan untuk mencari boleh diijtihadkan seperti 6 bulan dalam kes ini untuk mengelak mudarat yang lebih besar dan memudahkan urusan berkaitan dengan pusaka, dan sebagainya.


Saturday, March 1, 2014

Dua Sebab Kemarau

1- Mengurangkan sukatan dan timbangan. Walau pun ia semacam hanya pada peniaga, tetapi ia meliputi orang yg mengelat, culas dan suka mengulat di tempat kerja. 

2- Tidak membayar zakat. 

أخرج ابن ماجه والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين ، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ، لم تظهر الفاحشة في قومٍ قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ، ولم يَنْقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم

Daripada Ibn Omar, dia berkata, Rasulullah telah datang kepada kami dan berkata: wahai sekalian orang Muhajirin, lima perkara apabila menimpa kamu - Aku berlindung dari Allah dari menimpa kamu. Iaitu 
1- Tidak berlaku kemaksiatan pada sesuatu kaum yang mereka lakukan secara terang-terangan melainkan akan tersebar di kalangan mereka penyakit taun dan kelaparan yang tidak berlaku kepada umat sebelum ini. 
2- Tidak berlaku pengurangan sukatan dan timbangan melainkan mereka akan ditimpa dengan kemarau, kesusahan dan kezaliman pihak berkuasa terhadap mereka.
3- Tidak berlaku keengganan bayar zakat melainkan mereka tidak diturunkan hujan dari langit. Kalaulah tidak kerana binatang yang melata, Allah tidak turunkan hujan ke atas mereka. 
4- Tidak berlaku pelanggaran terhdap janji Allah dan rasul Nya melainkan Allah akan utuskan ke atas mereka musuh yang bukan di kalangan mereka, lalu mengambil apa yang ada dalam tangan mereka. 
5- Selagi mana pemimpin mereka tidak meletakkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan memilih apa yang Allah turunkan, Allah akan jadikan permusuhan/ peperangan di kalangan mereka. 

Dalam al-quran, Allah menyebutkan:
Mintalah ampun dari Tuhanmu, sesungguhnya Dia maha pengampun. Nescaya ia akan menurunkan hujan ke atas mu. Surah Nuh.

Wednesday, February 12, 2014

“al-fatihah” Ketika Berita Kematian


Kerap kali kita mendapat sms atau wasap yang mengandungi berita kematian seseorang, dimulakan atau di akhiri dengan “al-fatihah”. Termasuk juga yang ditulis di papan kenyataan atau apa-apa medium iklan yang lain. Adakah ini mempunyai sandaran yang kuat dari Rasulullah? dan adakah ia merupakan amalan yang utama?

Mungkin yang dimaksudkan dengan “al-fatihah” ialah mengirim pahala “al-fatihah” kepada si mati. Tetapi amalan ini tidak pula warid dari Rasulullah. Namun, ianya adalah perkara khilaf di kalangan ulama sama ada amalan seperti bacaan “al-fatihah” atau apa-apa ayat Quran itu sampai kepada si mati. Terdapat di kalangan para ulama yang berpandangan bahawa ia tidak sampai seperti pandangan sebahagian besar golongan salafi. Walau bagaimanapun, terdapat ulama yang mengatakan bahawa bacaan itu sampai pahalanya dengan syarat pembaca meniatkannya kepada simati (Rujuk Fatawa Ibn Saqr).  Apa pun ia adalah perkara khilaf.

Perkara yang tiada khilaf di kalangan para ulama ialah mendoakan keampunan kepada simati. Seperti mana doa (ayat Quran) yang dibaca pada takbir yang keempat ketika solat Jenazah iaitu ayat ke 10 Surah al-Hashr.
 
 ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواربنا إنك رؤف رحيم

Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu meninggalkan kami. ...

Sekiranya dibuat pertimbangan antara dua amalan di atas, mendahulukan perkara yang tiada khilaf adalah diutamakan. Maksudnya, sekiranya kita ingin menyebarkan berita kematian atau nak ucapkan takziah sama ada menerusi lisan mahupun menerusi sms, wasap dan sebagainya, kita boleh tulis “Mudahan Allah mengampuninya” atau “Mudahan Allah menghapuskan dosanya” atau apa-apa lafaz yang meminta keampunan.

Selain itu, elok juga disebut bacaan di bawah iaitu bacaan ketika ditimpa musibah.

 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 

Pernah ketika mengajar di Sek Raja Perempuan Taayah, ada seorang pelajar minta izin keluar balik rumah sebab keluarganya yang terdekat sedang sakit. Saya telah membaca doa di atas. Lalu ada seorang pelajar menegur “Eh ustaz, tak meninggal lagi lah”. Saya balas “itu bukan doa dibaca untuk orang mati, tapi untuk apa-apa musibah”.

Bahasa Perak - frasa “dah qalu” membawa maksud sudah meninggal dunia.
 
 

Friday, February 7, 2014

KHUTBAH "JIRAN SEPAT MEMBAWA BERKAT"


 
Sidang Jumaat yang di rahmati Allah,
 
Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT iaitu dengan dengan melaksanakan segala suruhanNya dan meninggalkan segala laranganNya. Mudah-mudahan, dengan demikian itu kita menjadi manusia yang bertakwa seterusnya berjaya dan selamat hidup di dunia serta di akhirat.
 
Pada hari yang mulia ini marilah sama-sama kita menghayati khutbah yang bertajuk: “JIRAN SEPAKAT MEMBAWA BERKAT”. Sungguhpun tajuk ini biasa disebut, tetapi banyak masalah yang berlaku di dalam masyarakat kita adalah hasil daripada kejiranan yang tidak kukuh.
 

Tuesday, January 21, 2014

Kalau tak kenal Rasulullah, macam mana nak berselawat

Mari kenali Rasulullah dan berselawat ke atas baginda. 

Pernah tak ketika MAKAN atau KESYUNYIAN anda teringat mak, ayah, suami, isteri atau sapa2 lah yg anda sayang? 

Apa yg anda ingat tentang mereka? 

Mungkin anda terkenangkan saat2 indah bersama mereka, begitu juga kenangan duka dan pahit bersama mereka atau yg telah mereka lalui. 

Kenapa anda teringat mereka? 

Mereka sangat rapat dengan anda, walaupun kejauhan di mata, tetapi dekat dihati. Anda mmg kenal mereka dan anda mmg mesra dengan mereka. Kalau tidak, mana mungkin anda boleh teringatkan mereka, apatah lagi ketika makan. Anda memang kenal hati budi mereka dan anda tahu jasa mereka, malah anda faham benar citarasa dan kesukaan mereka. Anda dapat selami perasaan mereka. 

Ya, semua itu mendorong anda mengingati mereka. 

TETAPI, ADAKAH KITA MEMPUNYAI SIKAP YG SAMA SEPERTI DI ATAS DENGAN RASULULLAH? 

Jika kita kenal dan rasa rapat dengan Rasulullah, maka kita akan mengenangkan baginda. Oleh kerana baginda telah lama pergi meninggalkan kita, kita hanya mampu titipkan selawat kepada baginda. 

Kalau kita tak tahu baginda suka pakai apa, suka makan apa, suka bersahabat dengan siapa, dan kita tidak faham apa yg baginda perjuangkan, malaj tidak pernah baca atau ambil tahu kisah suka duka baginda, memang kita TIADA terdorong untuk berselawat ke atas baginda Rasulullah.

Kisah Bilal bin Rabah - Tidak mampu untuk azan ketika menziarahi semula Madinah setelah kewafatan Baginda Rasulullah.

Kisah Abu Ayyub al-Ansari - Memberikan Rasulullah tempat tidur di bawah

Kisah Jabir bin Abdillah - Menjamu Rasulullah Perang Khandaq

Kisah Salman al-Farisi -

Kisah batang kurma yang menangis 

Kisah khabbab bin alarat