Wednesday, February 10, 2016

MANHAJ WASATIYYAH DARI PERSPEKTIF ASWJ

Ahli Sunnah wa al-Jamaah (ASWJ) semua merangkumi aliran yang meletakkan al-Quran, kemudian Hadis dan kemudian akal sebagai asas dalam pemikiran dan dalam meletakkan sesuatu hukum. Definisi ini menolak aliran yang mengagungkan akal sebagai asas pemikiran seperti muktazilah yang suatu masa dahulu bertempur hebat dengan tokoh Asyairah seperti Imam al-Baqillani dan Imam al-Ghazali; dan tokoh Maturidiyyah seperti Imam al-Nasafi. Aliran Salafi telah wujud sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal tetapi masih belum lagi establish kerana perkembangan pesat mereka selepas era Ibn al-Qayyim dan imam Ibn Taimiyyah. Oleh kerana jasa mereka besar dalam berhadapan dengan Muktazilah, apabila disebut ASWJ maka dirujuk kepada aliran Asyairah dan Maturidiyyah. 

Walau bagaimanapun, intipati kepada kedua aliran ini bukanlah disebabkan namanya dan tokohnya, tetapi kepada manhaj yang digunakan dalam meletakkan al-Quran, Hadis dan akal. Dalam pada itu, ada juga aliran salafi yang turut mendakwa mereka juga adalah ASWJ berdasarkan kepada manhaj yang digunakan. Perbezaan pandangan dalam menentukan siapakah ASWJ ini tidak selesai melainkan setelah melihat kepada manhaj yang perlu dipersetujui secara bersama. 

Mengikat ASWJ dengan mana-mana aliran hanya akan menyebabkan pertembungan yang tidak perlu dan ini akan merugikan umat Islam. Perkara yang dipersetujui ialah
1- ASWJ ialah bertentangan dengan aliran Syiah kerana Usul pemikiran Syiah jauh berbeza dengan ASWJ.
2- Meletakkan keutamaan yang betul dalam sumber hukum seperti berikut: al-Quran, kemudian Hadis dan kemudian akal. Dengan ini Muktazilah bukan ASWJ. 
3- Berusaha untuk merujuk kepada sumber hukum Islam sekiranya ada berlaku apa-apa isu. Dengan ini, ASWJ menolak semua aliran sekular dan liberal kerana mereka tidak mengendahkan sumber hukum. 
4- Meletakkan kepentingan umat Islam dan perpaduan berteraskan kepada Syariat sebagai keutamaan yang tinggi. Menolak aliran yang menggunakan keganasan dan kekerasan yang tidak berlandaskan konsep jihad. 


Pertembungan dalam perkara yang khilafiyyah dan furu’ tidak dapat dielakkan kerana ia merupakan perkara tabiie manusia bila berhadapan dengan peraturan (Nusus Syara’). Ada yang mengambil pendekatan yang terlalu tekstual, dan ada pula yang terlalu maqasid dan ada pula yang langsung tidak menghiraukan ke semua peraturan itu. Memang akan ada aliran yang sedemikian dan perbezaan tidak dapat dielakkan. 
Namun, sikap yang keterlaluan mempertahankan pandangannya dan memaksa pandangannya diterima dalam isu khilafiyyah akan membawa perpecahan dalam masyarakat. 

Pendekatan berhemah meraikan keadaan masyarakat dengan cara membimbing, bukan menghukum adalah pendekatan yang berhikmah seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu juga, tokoh ulama perlu membuat keutamaan agar umat Islam dapat membuat pilihan yang betul, bukan dengan melibatkan perdebatan dan polemik yang kurang perlu dalam masyarakat. Inilah wastiyyah dalam manhaj Islam, yang bukan melampau (ifrat) dan bukan juga mengabaikan (tafrit).

✏Dr Muhamad Faisal
https://www.facebook.com/Dr-Muhamad-Faisal-1068608309825290/

Friday, February 5, 2016

TEKNIK MENULIS PENDAHULUAN DAN PERMASALAHAN KAJIAN

Menjadi masalah kepada pelajar dalam menulis tesis ialah menulis pendahuluan. Pendahuluan yang dikemukakan selalunya tidak relevan dengan tajuk kajian. Berikut adalah contoh dalam menulis pendahuluan seterusnya menulis permasalahan kajian.
Contoh pendahuluan bagi tajuk:
Development of computer animation in chemistry using constructivist approach
 
PENDAHULUAN
PERTAMA: Berikan latar belakang ringkas
Perkenalkan sedikit latar belakang atau sejarah “area of investigation” supaya pembaca dapat mengenalpasti kedudukan kajian ini dalam bidangnya yang lebih luas. Dengan ini, pembaca dapat tahu, kajian ini dibincangkan di bawah topik ini. Sebagai contoh, memperkenalkan perkembangan pesat dakwah dalam persekitaran teknologi maklumat dakwah sebelum membincangkan Facebook untuk dakwah. Dalam contoh tajuk kajian di atas, fokus kajian berkaitan dengan “teaching and learning in science education”. Cuba lihat cara dia menulis pendahuluan bagi tajuk ini.
Contohnya

APA YANG PERLU ADA DALAM LITERATURE REVIEW (KUANTITATIF)


LR mestilah releven dengan bahan dan subjek yang dikaji. Kalau LR tidak releven, ia tidak akan boleh untuk digunakan dalam analisis (Bab 4) nanti.
 


Sekiranya soal selidik seperti di bawah, apakah LR yang perlu ada?
 
Item: Vlog yang boleh memberikan pengaruh terhadap remaja
 
1. Saya hanya menonton vlog dari golongan vlogger yang benar-benar seorang pendakwah
2. Sekiranya vlog itu membosankan saya akan berhenti menontonnya
3. Saya suka menonton vlog yang disampaikan dari kalangan vlogger yang berpenampilan menarik
4. Saya suka menonton vlogger yang memegang pelbagai watak dalam satu-satu masa
5. Mimik muka memainkan peranan bagi menjelaskan lagi mesej yang hendak disampaikan
6. Saya suka menonton vlogger yang membawa jenaka parodi
7. Costume vlogger yang pelbagai berjaya menarik minat saya
8. Saya suka menonton vlog dakwah yang disampaikan secara santai dan berjenaka

Yang perlu ada ialah
 

Tuesday, February 2, 2016

KESALAHAN BIASA DALAM PENULISAN LITERATURE REVIEW

Terdapat cara yang seringkali diikuti oleh pelajar dalam menulis tesis, tetapi cara ini hanyalah sekadar meringkaskan tulisan / artikel / dapatan kajian yang telah dibuat oleh pengkaji yang lain.  Kemudian mereka menyimpulkannya dalam satu dua perenggan sahaja ke semua ringkasan yang ditulis itu. Ini yang menyebabkan tesis menjadi tebal, tetapi tiada banyak analisis dan idea dari pelajar itu sendiri.

 


 
CONTOHNYA

Konsep Keganasan
 
Keganasan didefinisikan sebagai sesuatu ancaman yang menyalahi undang-undang antarabangsa yang melibatkan keganasan serius terhadap orang, harta atau sesuatu institusi dengan tujuan memajukan politik, ekonomi, agama atau ideologi (Syed Faruqi, 2003). Selain itu, keganasan diistilahkan sebagai penggunaan kekerasan dengan niat menimbulkan ketakutan kepada sasaran melalui strategi pertempuran yang dirancang untuk mencapai objektif politik (Arend & Beck 2013). Di samping, keganasan merujuk kepada orang dan kepada tindakan ganas seperti pengeboman, pembunuhan dan seumpamanya (Miller 2009).
 

Monday, January 25, 2016

MERUNGKAI KEKELIRUAN "Adakah Politik Islam Ancaman Kepada Demokrasi?"

Ketika menulis artikel ini, ada pihak yang sedang membincangkan persoalan di atas seperti yang terdapat dalam poster di bawah. Saya tidak pasti sama ada mereka masih kurang jelas dengan maksud demokrasi dan politik Islam atau mereka memang befahaman sekularisme, pluralisme dan liberalisme yang tidak mahu terikat dengan wahyu (nas al-Quran dan hadis). Sebenarnya, sistem demokrasi adalah lawan kepada sistem syura. Demokrasi merupakan suatu kaedah dalam menentukan kebenaran bagi sesuatu perkara berdasarkan kepada suara ramai. Manakala syura pula merupakan sistem yang menentukan kebenaran berdasarkan kepada panduan wahyu. 

Syura bukan semestinya bermaksud mesyuarat. Lanjut, sila klik sini http://myfaisalonline.blogspot.my/2015/05/syura-bukan-bermaksud-mesyuarat-tetapi.html

Di dalam Islam, kebenaran sesuatu perkara itu mestilah dirujuk kepada wahyu terlebih dahulu, sekiranya tiada sebarang panduan di dalam wahyu, barulah kita boleh merumuskan berdasarkan kepada fikiran manusia. Islam agama yang mudah dan ia telah meletakkan bahawa asas kepada sesuatu perkara (yang bukan ibadat) adalah harus, melainkan sekiranya ada nas yang mewajibkan atau mengharamkannya. Sebagai contoh, asas dalam berhutang adalah harus, tetapi wahyu telah menetapkan bahawa kita tidak boleh membayar lebih kerana ia akan terlibat dengan hukum riba. Oleh kerana telah ada panduan wahyu, maka kita tidak boleh buat memandai dalam pembayaran hutang biarpun ramai yang kata boleh untuk bayar lebih. Dengan kata lain, sekiranya telah ada panduan dalam wahyu, maka tidak boleh menggunakan kuasa sokongan ramai untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. 

Ini bermakna, setiap orang Islam terikat dengan panduan wahyu. Kalau tidak mahu terikat dengan wahyu, itu adalah LIBERAL. 

Wednesday, January 20, 2016

LANGGAR LARI: BAGAIMANA ISLAM MENGHUKUM (MENDIDIK)?

Saya menerima mesej wasap seperti berikut:


Kemudian tersebar pula gambar ini


Saya yakin sekiranya anda menziarahi mangsa langgar lari ini akan melahirkan rasa sangat simpati dan kasihan terhadap mangsa dan akan berasa GERAM, MARAH malahan mungkin menyimpan DENDAM kepada orang yang melanggarnya. Tentunya, mangsa dan keluarga mangsa akan berasa lebih GERAM, MARAH dan DENDAM 10x dari apa yang anda rasakan. 

Sekiranya, pesalah itu berjaya diberkas dan diberi peluang kepada anda untuk membalasnya, mungkin …….. (tak tau lah apa yang korang akan lakukan) 


Rasa ingin membalas atau bertindak balas terhadap sebarang tindakan ganas terhadap diri  sendiri mahupun orang lain adalah fitrah yang Allah ciptakan pada semua manusia. Allah melunaskan rasa fitrah ini dengan dua cara iaitu dengan cara membalas semula kesalahan itu (Qisas) atau membayar pampasan (Diyat / Arys). 

Kesalahan langgar lari ini boleh dikategorikan sebagai jenayah tidak sengaja kerana ia  dilakukan dengan alat yang boleh mencederakan dan tetapi ia dilakukan tanpa niat untuk mencederakan. Hukum pampasan bagi kehilangan secara tidak sengaja ialah 50 ekor unta bersamaan RM250 ribu (Andaian seekor unta RM5k).* 

Friday, January 15, 2016

WTC, Patani, Paris, Istanbul, Jakarta.. Siapa pula sasaran seterusnya?

Kini pengeboman di Rantau Asia Tenggara pula, apakah ia berkait dengan TPPA?

Umat Islam cuba diKAMBING HITAMkan oleh media barat atas kejadian di semua tempat itu bagi menggambarkan bahawa agama Islam adalah agama yang mendokong keganasan. Propaganda ini bertujuan untuk membolehkan mereka masuk campur tangan dalam hal ehwal Negara Islam yang berkenaan. Seterusnya, ia menjadi alasan untuk mereka mewujudkan pengkalan tentera bagi bekerjasama menghapuskan keganasan. Ia turut menjadi alasan untuk menghalalkan tindakan ketenteraan terhadap Negara Islam seperti di Iraq dan Afghanistan.Saya tidak menolak kemungkinan pengeboman itu dilakukan oleh orang Islam, tetapi kemungkinan itu adalah amatlah kecil. Saya lebih yakin bahawa ia dirancang oleh pihak tertentu bagi mewujudkan satu suasana yang panik bagi memburukkan Islam dan juga untuk memberikan tekanan kepada kerajaan di rantau berkenaan untuk menerima agenda kuasa besar (baca: US). Ini kerana, pemilihan tempat tragedi itu tidak berlaku secara kebetulan, tetapi atas sebab yang direncanakan lebih awal lagi yang tentunya untuk menjaga kepentingan strategik US. 

Tuesday, December 29, 2015

TAQWA & TOLAK ANSUR ASAS KEBAHAGIAAN RUMAH TANGGA

Sesungguhnya, ASAS KEBAHAGIAAN rumah tangga ialah bertaqwa kepada Allah dan sikap bertolak ansur. 

Bukan sebab muka lawa kerana ramai yang lawa, tapi TIDAK BAHAGIA.
Bukan sebab kaya kerana ramai yang kaya, tapi TIDAK BAHAGIA.
Bukan sebab pandai kerana ramai yang pandai, tapi TIDAK BAHAGIA.
Bukan sebab ada pangkat ramai juga org yg ada pangkat, tapi TIDAK BAHAGIA.
Bukan sebab belanja kenduri mahal kerana betapa ramai belanjawa kawin puluhan ribu, tapi TIDAK BAHAGIA.
Bukan sebab putih atau hensem kerana betapa ramai yang putih hensem, tapi TIDAK BAHAGIA


YG PERTAMA
Orang yg bertaqwa akan mengenali dirinya dan boleh mengawal jiwanya sendiri kerana dia tahu sempadan dan batasan hukum yang dia perlu patuh sebagai seorang Muslim. Dia juga akan selalu merasa cukup dan berasa bahagia dengan apa jua yang Allah berikan kepadanya. 

Manakala orang yang tidak / kurang bertaqwa akan mudah tergelincir dari perintah Allah dan sentiasa berasa tidak cukup dalam kehidupan. Mereka akan mudah:
1- terpesona dengan isteri orang dan anak dara orang sehingga terlibat dengan zina, 
2- ingin pakaian dan memiliki perhiasan yang mewah yang melebihi kemampuan
3- ingin memiliki rumah dan kenderaan yang melebihi kemampuan. 
4- dengki atau tidak berpuas hati dengan kejayaan orang atau kelebihan orang lain yang mengatasinya 

Sifat dengki yang ada padanya akan menjadikannya tidak bahagia apabila melihat orang lain lebih darinya.

Keinginan yg tinggi akan mendorong mereka bekerja lebih, siang dan malam hingga penat sedangkan keinginan mereka masih tidak tercapai. Apabila badan pun letih dan duit pula tidak cukup akan mudah MELENTING apabila berlaku sesuatu dalam rumah tangga. 


YG KEDUA
Suami isteri yang bertolak ansur dan mengenepikan kepentingan diri demi kebahagiaan pasangan dan anak-anaknya. Orang yg bahagia ialah orang yg rajin memberi. 

Kedua-dua pasangan yg masing2 ego dan tidak mahu beralah akan mengakibatkan rumah tangga berantakan. Masing2 fikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan pasangan, Insya Allah akan mendapat kebahagiaan. 


PERCERAIAN BUKAN SEBAB faktor orang ketiga, duit tidak cukup, tidak sefahaman dll tetapi kebanyakannya disebabkan kerana TIDAK SOLAT (kurang taqwa) dan kurang tolak ansur. 

Saturday, December 26, 2015

KENAPA DUNIA ISLAM SELALU DIKAITKAN DENGAN PERPECAHAN DAN PEPERANGAN?


Coretan sempena Multaqa Alumni Al-Azhar 16-18 Dis 2015, KL. (Siri 3)

KENAPA DUNIA ISLAM SELALU DIKAITKAN DENGAN PERPECAHAN DAN PEPERANGAN? Sehingga ia menjadi hujah yg sering digunakan untuk menghantam Islam. 

Sedarkah,
1- Syaitan tidak pernah senang dan tidak akan berdiam diri apabila melihat umat Islam melaksanakan ajaran Islam. 
2- Syaitan sentiasa berusaha untuk memastikan umat Islam berpecah belah. 
3- Syaitan berusaha untuk menjadikan orang Islam bersatu pun, bersatu atas dasar kebatilan dan menolak syariat.

Perpecahan dan perperangan adalah misi penting bagi syaitan dan salah satu objektif bagi mencapai matlamat menyesatkan manusia. 


Perpecahan adalah salah satu cara untuk membawa kesatan kepada manusia apabila masing-masing mempertahankan idea biarpun bertentangan dengan Islam. Ini adalah antara alasan kenapa dunia Islam tidak sunyi dari perpecahan dan peperangan. 

Friday, December 25, 2015

MENGURUSKAN KAJIAN KUALITATIF (interview, focus group, analisiskandungan)

TAJUK KAJIAN - Ada diselitkan variable yang ingin dikaji.

PENDAHULUAN - Menjelaskan latar belakang dan gambaran kasar tentang topik kajian.

PERMASALAHAN - Kenapa kajian ini dilakukan? 

OBJEKTIF - Apa yang ingin dicapai dalam kajian ini?

Objektif 1
Objektif 2
Objektif 3BAB 1 - Proposal kajian 

BAB 2 - Kerangka konsep dan aspek yang berkaitan dengan objektif 

Objektif 1 - Variable / Konstruk 1 
Objektif 2 - Variable / Konstruk 2
Objektif 3 - Variable / Konstruk 3 

LR akan menjelaskan secara konsep apsek yang ingin diterokai dalam kajian ini. Jelaskan LR tentang dapatan kajian lalu namun biasanya dalam kajian kualitatif sedikit.

BAB 3 - Metode kajian 

Jelaskan secara operasi aspek yang ingin dikaji dalam setiap konstruk
Konstruk 1 
Konstruk 2 
Konstruk 3 

Jelaskan bagaimana kajian itu akan dijalankan, sample kajian dll. 

BAB 4 - Dapatan 

Dapatan kajian akan membahaskan tentang 
Objektif 1 - Variable / Konstruk 1 
Objektif 2 - Variable / Konstruk 2
Objektif 3 - Variable / Konstruk 3 

Huraian dapatan dalam kajian kualitatif lebih banyak berbanding kuantitatif kerana ia akan mentafsirkan keseluruhan dapatan. 

KESIMPULAN - Menghuraikan dapatan itu dan kegunaannya pada masa akan datang. 

Tuesday, December 15, 2015

MENGURUSKAN KAJIAN KUANTITATIF (soal selidik)


TAJUK KAJIAN - Perlu diselitkan variable yang ingin dikaji.
PENDAHULUAN - Menjelaskan latar belakang dan gambaran kasar tentang topik kajian.

PERMASALAHAN - Kenapa kajian ini dilakukan? 

OBJEKTIF - Apa yang ingin dicapai dalam kajian ini?
Objektif 1
Objektif 2
Objektif 3

BAB 1 - Proposal kajian 

Wednesday, December 9, 2015

TEKNIK PENULISAN ALAM MAYA

Tajuk
Mestilah mengandungi unsur yang boleh menarik minat pembaca seperti:
- elemen provokasi,
- dikaitkan dengan seseorang yang popular,
- isu yang panas,
- sesuatu yang mengejutkan.Pendahuluan: Perenggan 1-2
Ia meliputi
1- “Kenyataan utama” atau “keseluruhan mesej” yang ingin disampaikan oleh penulis.

2- Apabila isu itu sangat luas, penulis perlu memilih sudut tertentu yang ingin disentuh
3- Menyusun idea dengan baik

Tips: Selepas membaca perenggan pertama, pembaca tahu tujuan dan matlamat utama kepada penulisan itu.
Tips membuat perenggan
1- Setiap perenggan mestilah menjawab satu isi sahaja
2- Setiap perenggan mengandungi 3 ayat ke atas.
3- Kelancaran idea dari satu perenggan ke perenggan yang lain


Penyusunan perenggan
1- Setiap perenggan mestilah menjawab satu isi sahaja
2- Setiap perenggan mengandungi 3 ayat ke atas.
3- Kelancaran idea dari satu perenggan ke perenggan yang lainPenyusunan isi: Perenggan 3-5
Olahan penulisan mestilah menggunakan kata-kata yang tepat dan yakin bersama penghujahan yang tuntas berteraskan kepada*
1- Quran dan Hadis yg dihuraikan secara rasional
2- Rasional dan lojik akal yang kuat
3- Data dan fakta
4- Pengalaman peribadi
5- Fakta sejarah
(tidak mesti semua ada, tetapi mengikut kesesuaian topik perbincangan)Penutup
Ia mengandungi kesimpulan yang tuntas, padat dan menegaskan semula isi utama (thesis) yang dikemukakan dalam pendahuluan.

Nota: Thesis ialah idea utama yang anda ingin ketengahkan.
 

Monday, December 7, 2015

BEBERAPA KESALAHAN BIASA DALAM KAEDAH PENYELIDIKAN


Terdapat pelajar yang mengemukakan proposal penyelidikan mereka di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan UKM dan di sini saya paparkan perkara yang selalu menjadi masalah kepada pelajar. 


KAJIAN MEMBINA MODUL
Terdapat kecenderungan pelajar yang ingin mengkaji modul. Mengkaji modul ialah dengan cara menilai keberkesanan / mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan modul yang sedang dilaksanakan / diamalkan itu. 

Sekiranya matlamat untuk membangunkan modul seperti membangunkan modul pengajaran untuk orang asli di kawasan luar bandar, maka yang perlu dikaji ialah masalah mereka atau kelemahan modul yang sedia ada. Dari dapatan kajian itu, pelajar boleh mencadangkan / membangunkan modul untuk mengatasi masalah itu atau menambahbaik kelemahan yang sedia ada. 

KENAPA ANAK MUDA SUKA MENGKRITIK? (Siri 1)

(Siri Memahami Anak Muda)

Apakah memang nature mereka begitu?

Anak muda kini berada dalam zaman teknologi yang menggalakkan masyarakatnya berfikir. Lagi banyak teknologi menandakan lagi banyak orang yang berfikir kerana menghasilkan sesuatu teknologi mestilah dengan berfikir. Sama ada  mereka berfikir secara matang atau sebaliknya, akan di ulas dalam kesempatan yang lain. Apa yang pasti di sebalik teknologi itu ialah berfikir. 


Sejajar dengan perkembangan teknologi komunikasi, generasi muda diajar menggunakan alat komunikasi itu dengan pelbagai cara, sementelah lah pula ia adalah alat serbaguna. Mereka menggunakan alat itu untuk bersms, berwasap, mengurus emel, membayar pelbagai bil, online shopping, dan termasuklah bermain game. 

1- Teknologi komunikasi ini telah mendorong penggunanya menggunakan teknologi ini secara sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Semuanya boleh dibuat dengan bantuan alat teknologi.
KESAN - Hidup menjadi individualistik dan jiwa menjadi kecil iaitu menumpukan kepada kepentingan diri sendiri sahaja berbanding kepentingan orang lain. Jiwa besar ialah mereka yang boleh bersusah payah untuk orang lain atau mengenepikan kepentingan diri untuk orang lain. Pertimbbangan berasaskan kepada kemanusiaan sudah semakin longgar. 


Wednesday, December 2, 2015

ISLAM TIDAK PERLU DISEDERHANAKAN, TETAPI PERLU DISEIMBANGKAN (siri 3)

Istilah "Islam sederhana" merupakan suatu istilah yang sengaja dibuat untuk berhadapan dengan umat Islam agar mereka tidak menentang barat. Menjadi seorang Muslim yang kuat bergama dianggap suatu ancaman kepada barat kerana ia akan menolak nilai-nilai barat. Barat menganggap mereka sebagai ekstremis, fundamentalis dan pelampau agama. Sifat pelampau dan ekstreme ini perlu disederhanakan untuk menjaga segala kepentingan barat. 

"Islam sederhana” merupakan suatu istilah yang boleh membawa kepada salah faham tentang Islam. Apa yang Islam anjurkan ialah keseimbangan dalam tindakan, bukan kesederhanaan dalam tindakan. Islam tidak perlu disederhanakan, tetapi melaksanakannya perlu kepada keseimbangan. 

  

Terdapat dua perkara yang berkaitan keseimbangan. 

Tuesday, December 1, 2015

ANDA MUSLIM: ANDA MUSUH BARAT? (Siri 2)

Seorang Muslim yang baik pasti akan menolak nilai-nilai barat dan Barat akan menganggap anda sebagai pelampau agama. 


Sekiranya anda menolak segala nilai-nilai barat, adakah anda musuh barat? Ya, barat menganggap anda sebagai musuhnya kerana tidak menerima nilai-nilai mereka. Samuel P. Huntington telah menjelaskan pada 1988 dengan istilah "Clash of Civilzation” di mana dalam artikel ini beliau menjelaskan bahawa semua tamadun selain dari Islam seperti Tamadun China, India, Jepun dll boleh menyesuaikan diri dengan tamadun barat. Tetapi, tamadun Islam tidak boleh. 

Monday, November 23, 2015

WARA’ VS KESEDERHANAAN (MODERATION) Siri 1

Perkataan Wara’ telah hilang dari minda orang Islam. Mati syahid pula langsung tidak terlintas dalam minda. Apakah ini hasil fitnah dari usaha menghilangkan sikap "bersungguh-sungguh" dalam menjadi seorang Muslim yang baik? Fitnah kesederhanaan.


Adakah anda seorang exstremis? Soalan yang sering dijawab dengan TIDAK. Tetapi kalau ditanya lagi, anda ingin anak anda dapat A dalam peperiksaan? atau anda sendiri ingin dapat A dalam peperiksaan? Jawapannya YA. Tidakkah A itu ialah "extremely good”?

Adakah anda mahu menjadi orang Muslim baik? Soalan yang sering dijawab dengan YA. Di dalam Islam, sifat Muslim yg baik itu akan dicapai menerusi Taqwa, Soleh dan Wara’. Orang yang ingin mencapai tahap ini perlulah berusaha menjadikan dirnya itu sangat baik (extremely good). Kalau sekejap baik, sekejap tidak, itu bukan taqwa, boleh soleh, malah bukan wara’. Maka, sekiranya ada ingin menjadi orang muslim yang baik, maka anda perlu menjadi seorang yang extreme. Anda setuju?

Kalau sekejap baik, sekejap tidak, itu bukan taqwa, boleh soleh, malah bukan wara’. Barangkali itu adalah sederhana atau biasa-biasa aja atau cool. Apa maksudnya? Adakah ia membawa maksud pada mengerjakan solat pada waktu subuh, kemudian berlajar/ bekerja pada waktu pagi, kemudian berjoget poco2 pegang tangan pompuan pada waktu petang, kemudian solat pada waktu maghrib, kemudian pergi dinner dan dancing malam. Adakah cara ini diterima dalam Islam? Adakah ini sederhana?

Malahan, lebih menyedihkan lagi, ada pula orang menganjing dengan perkataan wara’. Dia buat muka mencebik dan berkata  “eee wara’ sangat” atau “dia tu ustazah”, kerana orang itu telah menegurnya atau dia tak suka dengan seseorang yang baik akhlaknya. Tuntasnya, Wara’ telah dipandang sinis dan dicemuh; mengejek orang yang melakukan kebaikan. Bukankah wara’ itu meinggalkan perkara yang haram dan menjauhkan diri dari syubhat?
  
Bukan semua extreme itu tidak baik tetapi setiap amalan itu perlu diseimbangkan. Extreme dalam agama (dengan maksud bersungguh melaksanakan kewajipan) itu adalah suatu keperluan dan tuntutan sebagai seorang Muslim, tetapi keseimbangan itu juga penting agar tidak menumpukan amalan hanya dalam satu-satu perkara sahaja, tetapi meninggalkan kewajipan yang lain. Kewajipan kita banyak, janganlah tumpu pada suatu kewajipan sahaja, tetapi meninggalkan kewajipan yang lain. Janganlah belajar sehingga tidak menjaga kesihatan dan janganlan pula mengerjakan banyak solat sunat tetapi mengabaikan tanggung jawab terhadap ibu bapa atau pendidikan anak2.

Agenda barat ialah untuk menjadikan orang Islam lemah agama, kerana kalau orang Islam kuat agama, pasti mereka akan menentang segala *nilai yang dibawa oleh barat / AMERIKA. 

ANDA SUKA AMERIKA?
Kenapa tidak?
Kenapa ya?

Kesederhaan adalah agenda barat, setelah mereka tuduh orang Islam dengan extremis dan terroris. Dalam Islam tiada sederhana, tetapi ada keseimbangan.

*Nilai yang dibawa oleh AMERIKA/ barat ialah kebebasan mutlak, kebenaran mutlak, hak privasi, demokrasi mutlak, agama urusan peribadi, sekularisme, pluralisme dll. 

Saturday, October 31, 2015

BANYAK HUKUM ISLAM YANG NON-MUSLIM GUNA, KENAPA MASALAH DENGAN HUDUD.?

NOTA: Terdapat suara2 yang menakutkan2 masyarakat non-Muslim dengan hukum hudud. Mereka mempropagandakan bahawa hukum hudud akan memberikan ketidakselesaan kepada non-Muslim dan ia bakal akan dilaksanakan untuk semua rakyat Malaysia. Biarpun buat masa ini, enakmen yg diluluskan di Kelantan dan Trengganu itu hanya untuk orang Islam sahaja, tetapi lama kelamaan ia akan dilaksanakan di seluruh negara termasuk  non-Muslim.  "Mahukah berada di bawah hukum agama?" Ini di antara kata-kata yang berunsur hasutan yang diajukan kepada non-Muslim untuk menakutkan mereka dengan hudud. Isu ini dimainkan bagi memastikan non-Muslim tidak menyokong sebarang usaha yang berjuang untuk melaksanakan Hudud. 


JAWAPAN: 
Buat masa ini kekeliruan banyak sangat berlaku tentang Hudud. Ia bukanlah sesuatu untuk ditakutkan tetapi untuk lebih dihargai lagi kerana ia menjaga keamanan rakyat. Oleh kerana banyak kekeliruan yang sengaja ataupun tidak sengaja, Hukum ini dianggap negatif. Dengan pelaksanaan ini yg dimulakan untuk orang Islam sahaja akan menampilkan contoh yang terbaik dalam menegakkan keadilan kepada rakyat. 

Sebenarnya, banyak hukum Islam yang dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh semua masyarakat di Malaysia, sama ada Muslim dan non-Muslim. Antaranya: 

Tuesday, October 20, 2015

MEDIA BARU ANTARA FITNAH DAN DAKWAH

Pendahuluan 

Media baharu telah menjadi sebahagian dari kehidupan masyarakat moden pada hari ini. Ia tidak boleh berpisah terutamanya di kalangan generasi muda kerana ia bukan sahaja alat komunikasi tetapi boleh dianggap sebagai keperluan hidup. Malahan, berdasarkan kepada trend penggunaannya pada masa kini, media baharu boleh dianggap sebagai tuhan lantaran ia yang mencorakkan kehidupan masyarakat pada hari ini. Penggunaan media ini selain dari memberikan kebaikan dan memudahkan kehidupan manusia, tetapi atas sifatnya sebagai sebuah teknologi, ia memberikan fitnah kepada manusia secara minda bawah sedar. Kesan minda bawah sedar ini sangat penting kerana ia berlaku secara tidak langsung tanpa disedari oleh manusia. Ramai yang menyebut bahawa “penggunaan teknologi ini kalau digunakan untuk kebaikan, maka ia akan jadi baik. Manakala, kalau sebaliknya, ia akan jadi tidak baik”. Ini adalah kesan langsung dan ia adalah di bawah kawalan minda sedar. Artikel ini akan membincangkan aspek fitnah media baharu terhadap pemikiran secara minda bawah sedar yang memberikan cabaran yang besar kepada dakwah. Semua pihak perlu memahami dan berwaspada dengan fitnah yang tersembunyi di sebalik media baharu dan impak negatifnya kepada masyarakat. Ia mungkin tidak disedari kerana ia merupakan dimensi yang tidak nampak tetapi ia telah pun merobah struktur masyarakat yang ada pada hari ini.


Monday, July 13, 2015

SIRI 29: SELAMAT TINGGAL RAMADAN, DOAKAN KAMI.

Kita sudah berada benar-benar di penghujung bulan Ramadan. Ramadan sudah mahu pergi meninggalkan kita, sedih rasa hati ini mahu berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang apenuh berkat, nikmat dan keampunan Allah. Rugilah orang-orang yang merugikan diri mereka dengan tidak mengambil peluang, beruntunglah orang-orang yang beruntung dengan mengisi kebaikan pada segala ruang, tambahan pula di bulan Ramadan ini.


Dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, kita dapat melatih diri kita menjadi insan yang beramanah dengan berpuasa, zakat dan sebagainya. Melalui ibadah puasa juga dapat melahirkan perasaan insaf dan belas kasihan serta bertimbang rasa. Hanya orang yang berpuasa sahaja dapat memahami atau mengetahui kesengsaraan orang miskin yang lapar dan dahaga.

Melalui keinsafan ini, diharapkan seseorang muslim itu agar sentiasa prihatin dan memberikan bantuan serta sumbangan kepada golongan yang tidak berkemampuan. Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, akan dapat membentuk jiwa yang bersih, dapat menahan nafsu daripada melakukan sifat-sifat tercela dan sebagainya.

Di penghujung Ramadan ini, pastinya Allah menjanjikan dengan pembebasan daripada api neraka. Bagi yang bersungguh-sungguh mensucikan dirinya di bulan ini. Baiklah, marilah kita merenung kembali apakah sudah kita manfaatkan sebaik mungkin dengan ibadah-ibadah sunat yang amat-amat digalakkan, kita muhasabah kembali adakah Ramadan kali ini sudah memberi kesan kepada diri kita, baik dari sudut tutur kata, perlakuan dan hati nurani daripada terjebak dalam sebarang unsur maksiat. Atau sama sahaja sebelum atau selepas Ramadan, tidak meninggalkan kesan pada diri kita. Ramadan berlalu pergi, tetapi ruh Ramadan itu belum sepenuhnya kita hayati dan jiwai. Amat rugilah kita jika sedemikian rupa. Nauzubillah.

Saudara,
Mulai hari ini marilah kita berazam dengan niat yang kuat, setelah Ramadan usai menginjak pergi, kita akan tetap meneruskan apa sahaja yang telah kita lakukan selama sebulan ini seperti solat malam, membaca al-Quran, solat berjemaah di masjid, zikir, sedekah, solat dhuha, menuntut ilmu dan berpuasa sunat Isnin dan Khamis dan ibadah-ibadah yang lainnya. Banyakkan juga berdoa kepada Allah ;

“Ya Allah, ramadhan akan berakhir dan akan meninggalkan kami, oleh itu berilah masa kepada kami untuk terus beramal seperti dalam bulan Ramadan. Kami bersyukur kerana diberi hidayah dan petunjuk untuk mentaati-Mu dengan ikhlas hati kami dan beribadat kepada-Mu... kami mengharapkan keampunan dan keredhaan-Mu”.
“Ya Allah..,, !! terimalah puasa kami, qiam kami, munajat kami, bebaskanlah kami dari siksaan api neraka. Sesungguhnya kami telah banyak melakukan kesalahan, kesilapan serta mengabaikan tanggungjawab terhadap Mu ya Allah...kami mohon Ihsan-Mu semoga dipanjangkan umur kami lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang”.