Saturday, May 6, 2017

PAMPASAN (DIYAT) MEMBERIKAN RAHMAT KEPADA MANGSA/KELUARGA


Bersetujukah anda sekiranya penjenayah bukan sekadar dikenakan hukuman tetapi mereka turut membayar pampasan kepada mangsa/keluarga atas kezaliman yang dilakukan? Ya, sudah tentu kerana pampasan ini boleh membela dan menjaga kebajikan mereka yang dizalimi. 

Mengikut amalan kebiasaan, penjenayah atau pesalah membayar saman, hukuman dan denda yang diputuskan oleh mahkamah kepada kerajaan. Namun, apa pula nasib mangsa atau keluarga mangsa? Disinilah terletak keadilan Islam dalam membela dan menjaga kebajikan mereka kerana Islam memperkenalkan sistem pampasan yang dikenali sebagai diyat. Ia merupakan pekngkap kepada hukum Qisas di dalam Islam. 
Pampasan atau diyat merupakan sejumlah gantirugi yang berikan kepada mangsa atau keluarga akibat dari jenayah tertentu yang dilakukan kepada mereka. Setelah diputuskan oleh mahkamah, penjenayah dan/atau warisnya bertanggung jawab membayar pampasan berdasarkan kepada kadar jenayah yang dilakukan. 

Mengikut hukum Islam, pampasan penuh bermula dengan nilai 100 ekor unta yang menyamai Rm500k, (kalau Rm5k seekor). Pampasan penuh ini dikenakan kepada jenayah bunuh sengaja dan kadar ini berkurangan mengikut kadar jenayah itu. Sebagai contoh, mencederakan sebelah telinga hingga putus, perlu membayar separuh dari pampasan penuh iaitu nilai 50 ekor unta.