Saturday, October 25, 2014

Mestikah Hijrah daripada miskin kepada kaya?

Hijrah merupakan suatu tuntutan terhadap umat Islam kerana pada setiap detik dan saat, manusia sentiasa mengalami perubahan. Persoalannya, adakah perubahan itu bertepatan dengan kehendak Allah SWT atau sebaliknya. Hijrah memang bererti perpindahan, tetapi bukan semua perpindahan boleh disifatkan sebagai hijrah. Hanya perpindahan atau perubahan yang diniatkan kerana iman dan Islam sahaja layak dinamakan hijrah. Hijrah adalah proses perubahan diri daripada kufur kepada iman. Ia bukanlah semestinya  berpindah daripada suasana miskin kepada kaya semata-mata atau dari susah kepada senang kerana parameternya ialah perubahan daripada kufur kepada iman.


Suhaib Al-Rumi RA merupakan seorang sahabat yang berasal daripada Rom walaupun silsilah keturunannya daripada arab. Penghijrahan beliau dari Mekah ke Madinah telah disekat oleh orang Quraish, tetapi beliau telah menawarkan tempat simpanan hartanya sebagai balasan sekiranya beliau dilepaskan untuk membolehkannya berhijrah. Perbuatan ini telah dipuji oleh Allah: 
Dan di antara manusia, ada yang menjual dirinya kerana hendak mencari keredaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada sekalian hamba-Nya. Al-Baqarah: 207.

Begitu juga dengan Mus’ab bin Umair RA yang merupakan seorang anak lelaki bangsawan yang ternama. Beliau bertukar menjadi mujahid yang akhirnya mati syahid dalam keadaan tidak cukup kain kafan untuk menutup jenazahnya. Hijrahnya telah menjadikannya seorang yang tiada harta demi keimanan kepada Allah.

Lihatlah betapa ramainya orang-orang besar Quraisy yang memeluk Islam rela membuang status sosialnya apabila mereka rela makan minum, tidur baring dan hidup bersaudara dengan golongan bawahan yang dulunya adalah kaum pendatang dan hamba abdi. Begitulah antara contoh penghijrahan para sahabat dalam keadaan yang sangat sukar demi untuk menegakkan agama Allah.

Hijrah memberi erti perjuangan menegakkan Islam ke arah menjadikan Islam sebagai agama yang syumul. Pelaksanaan Islam selepas hijrah menjadi lebih hebat dan sempurna. Bermula daripada soal menegakkan akidah, syariat dan akhlak di peringkat diri dan keluarga kepada pelaksanaan sistem pemerintahan,  ekonomi, dan lain-lain lagi di peringkat masyarakat dan negara. Atas dasar itulah, Sayidina Umar RA memilih hijrah sebagai detik bermulanya kalendar Islam sebagai mercu tanda bermulanya kemenangan Islam. Agar dengan itu setiap kali menyambut tahun baru Islam umat Islam akan mengimbau detik kemenangan itu sebagai aspirasi mencipta kemenangan baru!

Thursday, October 23, 2014

Dari Modernism kepada Post Modernism

Bermula dari zaman kegelapan, kemudian modern, kemudian postmodern (baca: liberal)

Pendahuluan 

Kebelakangan ini timbul pelbagai bentuk pemikiran yang lantang menyuarakan pandangan yang janggal dan meloloskan diri dari ikatan tradisi yang semua itu diklasifikasikan sebagai Post Modernism. Pemahaman tentang konsep post modernism bermula dengan kefahaman tentang konsep modernism yang merujuk kepada era perkembangan dunia barat selepas zaman kegelapan. Pada era tersebut, barat berusaha meloloskan diri dari kekejaman gereja yang telah menzalimi mereka sehinggalah wujudnya gerakan yang berusaha memisahkan gereja dengan politik yang dinamakan dengan sekularisme. Kekejaman gereja bukan sahaja dari sudut mengenakan cukai dan corak pentadbiran yang menindas rakyat tetapi tidak membenarkan sebarang bentuk pemikiran malah penemuan sains yang berlainan dengan pandangan gereja. Sains dan agama dilihat sebagai perkara yang sangat bertentangan kerana sains memerlukan kepada pembuktian dan agama merupakan kepercayaan. Bagi meredakan pertentangan ini di barat, sains dan agama dipisahkan kerana bagi mereka kedua perkara itu merupakan dimensi yang berbeza dan sukar untuk diharmonikan. Justeru, sekularisme iaitu pemisahan agama dengan kehidupan telah berlaku pada peringkat awalnya di dalam bidang politik dengan penyingkiran gereja, seterusnya berlaku di dalam dunia sains. Penyingkiran agama dari bidang sains terus menjadikan bidang ini berkembang sehingga mencetuskan revolusi saintifik iaitu revolusi yang meletakkan ukuran kebenaran itu mestilah berasaskan kepada pembuktian secara material dan saintifik. Inilah yang dikatakan sekular iaitu merujuk kepada perkara masa kini yang nampak zahir sahaja manakala yang tidak nampak dianggap sebagai dogma. Tumpuan barat terhadap perkara yang bersifat sains (baca: aspek material), telah berjaya membawa mereka mencipta sebuah tamadun yang hebat berasaskan kepada kemajuan material. Pengalaman dan sejarah hitam mereka dengan agama pada zaman kegelapan telah menjadikan mereka mempertuhankan lojik dan rasional yang dapat dibuktikan dan menolak agama yang bersifat dogma dan dakwaan kosong. Akhirnya mereka menerima teori bahawa kemajuan mestilah dengan menolak agama. 

Kemajuan yang dicapai oleh barat itu dikatakan sebagai modern. Sebenarnya, modern bukanlah bermaksud kemajuan tetapi ia bermaksud rasional berasaskan kepada pembuktian yang material. Seseorang yang rajin dan kuat berfikir akhirnya boleh membawa kepada kemajuan sesuai dengan law of nature. Corak berfikir secara saintifik (mengikut perspektif barat) yang mengutamakan lojik dan rasional berdasarkan kepada pembuktian material telah menjadikan mereka berjaya mencapai kemajuan. Orang yang rajin akan dapat, manakala orang yang malas akan melepas. Oleh sebab itu, ramai yang beranggapan bahawa modern itu adalah kemajuan, sedangkan modern itu adalah rasional. 

Kedudukan post modern

Ukuran kebenaran dalam sains bersifat fakta dan tetap yang tidak boleh disangkal lagi seperti teori gravity iaitu semua benda yang dilepaskan akan jatuh ke bawah. Pembuktian yang jelas lagi tetap dapat dilihat dengan jelas kepada semua benda yang dilepaskan. Namun, meletakkan ukuran bagi semua perkara berasaskan kepada yang ukuran tetap telah mencabar pemikiran barat yang turut berasaskan kepada hak asasi yang memberikan ruang kepada manusia untuk bersuara. Walau pun mereka menerima pembuktian sains tulen yang tetap, tetapi mereka tidak mahu menerima hakikat kebenaran yang bersifat mutlak terutamanya di dalam sains sosial. Bagi mereka, kebenaran itu adalah relatif dan subjektif. Mereka mahu berfikir tentang semua perkara, biarpun bercanggah dengan adat dan kebiasaan tanpa terikat dengan sebarang halangan dan autoriti. Justeru, post modernism ialah trend pemikiran yang menolak sesuatu adat / kebiasaan yang sudah lama diamalkan atau kebenaran yang telah dibuktikan. Sebarang ukuran kebenaran yang tetapi tidak diendahkan termasuklah agama. Atas dasar inilah lahirnya liberalisme dan pluralisme yang meloloskan diri dari sebarang autoriti.

Kini dunia secara umumnya bergerak dari modern kepada post modern bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia. Mereka melakukan inovasi demi inovasi bagi mencipta teknologi biarpun berlainan dengan apa yang diamalkan selama ini. Oleh sebab itu, pencapaian teknologi khasnya dalam komunikasi dan juga dalam bidang yang lain berkembang dengan begitu pantas sekali. Itu suatu yang boleh dikatakan positif, tetapi pakej kemajuan itu turut memuatkan penolakan terhadap agama dan tradisi atas dasar kebebasan dan hak asasi. Mereka mempersoalkan semua yang telah dipersetujui oleh autoriti dan tradisi setempat dan menunjangi aliran liberalism dan pluralism yang mencabar agama dan umat Islam pada hari ini.

Post modern tidak berlaku di dalam agama sahaja, tetapi turut berlaku di dalam semua bidang atas nama inovasi, kebebasan, hak asasi dan sebagainya.

Myfaisalonline

Monday, October 20, 2014

Pegang anjing, hukumnya jelas, tetapi digunakan untuk tujuan yang salah.

Isu pegang anjing yang heboh sehari dua ini bukan sekadar dibincangkan dari sudut hukum atau dari sudut fiqh, tetapi lebih dari itu ia perlu dibincangkan dari sudut pemikiran moden yang berkembang dalam kalangan generasi baru. Dari sudut fiqh, ada mazhab yang ketat dalam isu pegang anjing dan pula mazhab yang memberikan ruang dan kelonggaran seperti mazhab Hanafi. Ia sepatutnya tidak menjadi masalah yang besar kerana wujud kelonggaran dari sudut agama. Masalahnya ialah ia bercanggah dengan adat dan tradisi orang Melayu di negara ini yang berasa canggung dengan anjing. Ia dikukuhkan lagi dengan mazhab fiqh orang Melayu yang berasaskan kepada mazhab syafie yang kurang mesra dengan anjing. 

Dari sudut pemikiran, mengetengahkan isu pegang anjing merupakan suatu jenis pemikiran yang dinamakan sebagai post modernism iaitu pemikiran yang sentiasa mengkritik apa yang telah mapan atau yang sudah biasa diamalkan dalam masyarakat atau melakukan sesuatu menyanggah kebiasaan masyarakat. Ia menjadi trend semasa kepada generasi masa kini yang dipercayai atas alasan itu adalah hak mereka. Banyak aktiviti kehidupan generasi masa kini yang cuba menyalahi amalan kebiasaan pada masa lalu yang dianggap sebagai inovasi. Malah, menyanggahi amalan kebiasaan dalam sesetengah keadaan sangat digalakkan atas nama inovasi. Memang tidak semua sanggahan terhadap tradisi itu haram melainkan sekiranya menyanggah perkara yang diwajibkan di dalam agama. 

Sikap suka menyanggahi amalan tradisi termasuk agama adalah sifat utama kepada liberalisme dan pluralisme yang cuba membebaskan diri dari sebarang ikatan autoriti. Sifat agama yang mengikat tidak membenarkan penganutnya membebaskan diri dan melakukan amalan ikut hawa nafsu. Namun, bagi seorang pluralis dan liberalis, tradisi dan agama telah mengongkong kehidupan mereka. Maka, menyanggahi tradisi termasuk agama adalah suatu keperluan. Mereka mengkritik biarpun perkara yang sudah tetap di dalam agama. Fenomena inilah yang disebut sebagai post modernism.

Isu pegang anjing merupakan suatu usaha yang halus yang boleh dikaitkan dengan usaha untuk meruntuhkan pegangan umat Islam terhadap tradisi, termasuklah agama. Setakat ini, pegang anjing bukanlah suatu isu penting yang perlu diangkat sebagai bahan perbincangan oleh umat Islam. Banyak lagi isu yang perlu diberikan perhatian oleh orang Islam seperti isu akidah, isu arak dan sebagainya. Tetapi ia diangkat sebagai isu yang penting dipercayai mempunyai agenda yang tertentu dan sebahagian dari kempen besar contestation dalam “politik baru” yang ingin dibawa masuk ke dalam negara ini. Kali ini mungkin pegang anjing, mungkin akan datang lain pula isunya. 

Saidina Ali berkata: kata-kata yang betul, tetapi digunakan untuk tujuan yang salah. 

Nota - Post modern adalah asas kepada Islam liberal dan post Islamism. Mereka suka mengkritik walaupun perkara yang tetap di dalam Islam

Sunday, October 19, 2014

Hak asasi intipati Post Islamism

Post Islamism mementingkan hak asasi sedangkan hak asasi tidak menjadi fokus utama di dalam Islam. Oleh kerana yang mementingkan hak asasi ialah barat, maka Post Islamism mendukung nilai-nilai barat. 

Penjelasan

Di dalam Islam, hak asasi telah disedia terjamin dalam tanggungjawab yang telah dinyatakan dalam hukum hakam yang perlu dilaksanakan oleh ibu, bapa, suami, isteri, lelaki, wanita, pemimpin, rakyat dan sebagainya. Hak asasi tidak menjadi isu utama kerana hukum hakam itu telah pun menjaga 5 perkara asas manusia iaitu menjaga agama, nyawa, akal, harta, keturunan dan maruah. Sekiranya semua pihak bertanggungjawab terhadap agama, maka tidak timbul soal asasi. Namun, secara realitinya memang terdapat pihak-pihak yang mengabaikan tanggungjawab maka Islam mempunyai pendekatan seperti amar makruf nahi mungkar, dakwah, memilih pemimpin yang zalim dan sebagainya.

Pendekatan ini berbeza dengan barat lantaran mereka tidak mempunyai panduan agama. Oleh kerana masing-masing merasa bijak, terutamanya di kalangan orang yang kaya, maka mereka bercakap tentang hak masing-masing. Ketiadaan panduan agama (wahyu) itu menjadikan mereka tiada pilihan melainkan menyuarakan hak asasi. Ini bertepatan dengan sifat manusia yang lebih suka mementingkan diri sendiri berbanding orang lain. Setelah masing-masing bercakap tentang hak asasi masing-masing, ia membawa masalah untuk menentukan siapa yang betul kerana tiada pihak yang boleh mendakwa bahawa ia lebih betul dari orang lain. Sekiranya mereka mempunyai panduan wahyu, ia boleh diselesaikan kerana wahyu mengatasi kemampuan akal manusia. Akhirnya mereka terpaksa menerima demokrasi untuk menentukan hak manakah yang betul.

Ini bermakna, hak asasi dalam Islam telah sedia wujud dalam hukum /tanggungjawab yang terdapat di dalam al-Quran dan Hadis. Panduan wahyu ini secara umumnya bersifat “top down”. Manakala di dalam barat, hak asasi itu bersifat “bottom up” kerana mereka tiada wahyu. Suara hak asasi manusia yang pelbagai itu diangkat dan ditentukan manakah hak yang diterima.

Post Islamism berasal dari barat (western philosophical of thought).

•    Post‐Islamism is neither anti‐Islamic nor rigidly secular. It is an endeavour to
–             fuse religiosity and rights,
–             faith and freedom,
–             Islam and liberty
–             emphasises rights instead of duties,
–             plurality in place of a singular authoritative voice,
–             historicity rather than fixed scriptures,
–             the future instead of the past
Enam peringkat perjalanan sekular hingga demokrasi

Satu – secular
Seseorang yang sekular, ia akan menolak wahyu atau menerima wahyu secara terpilih.

Dua – Liberal
Meloloskan / membebaskan diri dari sebarang ikatan agama dan tradisi

Tiga – rasional
Maka ia terpaksa menggunakan akal fikirannya semata-mata untuk memandu kehidupannya.

Empat – humanism
Ketiadaan wahyu itu menjadikannya menumpukan kepada kehidupan dunia  kemanusiaannya.

Lima – hak asasi
Oleh kerana sifat manusia mementingkan diri, ia akan memikirkan kepentingan dirinya sendiri yang dinamakan dengan hak asasi

Enam – demokrasi
Akhirnya mereka menerima demokrasi untuk menentukan hak manakah yang betul.

Myfaisalonline.blogspot.com